ขอนแก่นร่วมกลุ่มมิตรผล ชู 3 จุดแข็งงาน Isan BCG Expo 2022 ครั้งแรกในภาคอีสาน

ขอนแก่นจัดงานมหกรรมนวัตกรรมยั่งยืน ครั้งแรกในภาคอีสาน ‘Isan BCG Expo 2022’ ชู 3 จุดแข็ง “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยี เดินหน้าสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจทั่วอาเซียน ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2565 ที่ Khon Kaen Innovation Centre (KKIC) จังหวัดขอนแก่น

วันนี้ 9 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดขอนแก่นจัดงาน san BCG Expo 2022 งานมหกรรมนวัตกรรมยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานและครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Collaboration : ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ นำโดย Khon Kaen Innovation Centre (KKIC) และกลุ่มมิตรผล ร่วมกับ 50 เครือข่ายพันธมิตร ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อยกระดับ ‘อีสาน’ ให้เป็นศูนย์กลางสร้างเศรษฐกิจไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน

Isan BCG Expo 2022 ครั้งแรกในภาคอีสาน

พร้อมชู 3 จุดแข็ง “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” สานต่อวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรมและทคโนโลยี เดินหน้าเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านธุรกิจและวิชาการ กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักลงทุน และผู้ประกอบการต่าง ๆ ตลอดจนสตาร์ทอัพ ทั้งในประเทศและประเทศ CLMV ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 9 – 12 ธันวาคม 2565 ณ Khon Kaen Innovation Centre จังหวัดขอนแก่น

สำหรับ Isan BCG Expo 2022 งานมหกรรมนวัตกรมยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานและครั้งแรกในประเทศไทย ได้เปิดงานอย่างเป็นทางการขึ้น โดยมีผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน ECG นำโดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กรรมการกลุ่มมิตรผล และ นายกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ (KKIC) พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ได้แก่

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น, ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และ นายกลินท์ สาร์สิน ประธานอาวุโส หอการค้ไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมให้มุมมองและภาพรวมถึงบทบาทของ BCG ที่มีความสำคัญต่อความร่วมมือ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผลักดันเศรษฐกิจไทยและโอกาสของอีสาน สู่การลงทุนในระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไปอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ Isan BCG Expo 2022 จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพของภาคอีสานที่พร้อมจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเชียน ผ่านการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพจากการวิจัยและพัฒนาที่มาจาก KKIC และหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาคเอกชน หน่วยงานวิจัย และสถาบันการศึกษา

โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่นำมาจัดแสดงจะเป็นผลงานที่พร้อมส่งต่อและเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนในประเทศใน CLMVที่สนใจนำไปต่อยอดผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการต่อยอดทาง (Business Matching) ซึ่งสามารถตอบโจทย์ BCG ช่วยเสริมขีดความสามารถการแข่งชันให้กับธุรกิจแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน ด้วยความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านอาหาร การเกษตร ทางการแพทย์ ดนตรีและวัฒนธรรมพื้นเมืองที่เป็นเสน่ ควบคู่กับการยกระดับในทุกมิติ

ทั้งนี้ ภายในงานยังได้รวบรวมความหมายของการขับเคลื่อน BCG ในทุกมิติ อย่างหลากหลาย ได้แบ่ง
ออกเป็น 5 กิจกรรมหลัก ไม่ว่าจะเป็น 3 เวทีสำคัญ ได้แก่ Isan BCG Forum 2022, Talk: เว่าถึงแก่น และ Green Stage รวมไปถึง Isan Serng & Sound: แว่วถึงแก่น ศิลปะการถ่ายทอดดนตรี, Isan Gastronomy เปิดประสบการณ์ Chef’s Table รสสุนทรี ‘กลิ่นอายอีสาน’ แรงบันดาลใจจากวัตถุดิบบนผืนแผ่นดินเกิด

โดย Walking Street Exhibition จะได้พบกับ 3 โซนนิทรรศการหลัก Creative Zone / Innovative Zone / Green Zone อีกทั้ง ยังเชิญชวนให้ผู้ร่วมงานร่วมกันลดการปล่อยคาร์บอน ด้วยการใช้ถุงผ้าเมื่อซื้อสินค้าภายในงาน สนับสนุนสินค้าชุมชน และใช้ภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย

Isan BCG Forum 2022 นอกจากช่วยสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง BCG ยังสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญแต่ละเวที ที่จะได้พบกับบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายแวดวง กว่า 80 ท่าน นำเสนอกว่า 40 Session รวมถึงเวที ‘Talk เว่าถึงแก่น’ ที่พูดถึง BCG อย่างเจาะลึก และ Green Stage ที่เล่าถึงการจัดทำเกษตรแบบสีเขียว ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ และต่อยอดธุรกิจเติบโต BCG (Bio, Circular, Green Economy)


ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่ออนาคตของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย พัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากความเข้มแข็งของ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” และ “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” มาต่อยอดและยกระดับมูลค่าให้ Ecosystem ของการผลิตสินค้าและบริการให้มีมูลคำสูงขึ้น ไปพร้อม 1 กับการผลักดันโมเดล BCG ที่มี “อีสาน’ เป็นศูนย์กลางการยกระดับอุตสาหกรรม BCG ของไทยและเอเชีย ตลอดจนแสดงถึงศักยภาพแห่งนวัตกรรมและความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน