ภูเก็ต ขาดแรงงานหนัก “โรงแรม-ค้าปลีก” เปิดรับกว่า 1 หมื่นอัตรา

ภูเก็ต
แฟ้มภาพ

ภูเก็ตนักท่องเที่ยวทะลัก 10 เดือน เงินสะพัดกว่าแสนล้านบาท ทำสถานประกอบการขาดแรงงานหนัก เปิดรับพนักงานทุกระดับกว่า 1 หมื่นอัตรา

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลมีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางผ่านสนามบินประมาณ 8,000 คนต่อวัน คาดว่าในช่วงเดือนธันวาคม 2565 และช่วงปีใหม่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งสัดส่วนของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 41.34 ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ตระบุว่า ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2565 มีรายได้หมุนเวียนอยู่ที่ 119,180.79 ล้านบาท โดยมีอัตราการเข้าพักในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 57% เดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 70% และคาดว่าเดือนธันวาคมจะมีอัตราการเข้าพักอยู่ที่ 75-80%

ซึ่งการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ส่งผลทำให้สถานประกอบการมีความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้น หลายแห่งเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะกิจการในภาคธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยวภาคบริการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

“จากการสำรวจข้อมูลของสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต พบว่ามีสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตมีความต้องการจ้างงานจำนวน 1,463 แห่ง 17,173 อัตรา ประเภทกิจการที่มีความต้องการมากเป็นอันดับแรกคือ ประเภทธุรกิจโรงแรม ที่พัก รองลงมาเป็นประเภทธุรกิจการบริการ และประเภทธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ตามลำดับ ตำแหน่งงานที่มีความต้องการมากที่สุดคือ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า รองลงมาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และพนักงานนวดสปา ตามลำดับ

สถานประกอบการที่ขาดแคลนแรงงานเป็นจำนวนมาก ในภาคโรงแรมและบริการท่องเที่ยว เช่น โรงแรมในเครือ ลากูน่า กรุ๊ป เปิดรับพนักงาน 217 อัตรา ตำแหน่งพนักงานต้อนรับส่วนหน้า พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พ่อครัว สปา แม่บ้าน

ในภาคอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง เช่น ไทวัสดุกำลังจะเปิดสาขาใหม่ สาขาภูเก็ต 2 ที่ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครพนักงานกว่า 200 อัตรา ในตำแหน่งหัวหน้างาน พนักงานขาย แคชเชียร์ พนักงานบริการลูกค้า และช่างซ่อมบำรุง

จังหวัดภูเก็ตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขาดแคลนแรงงาน ได้เชิญตัวแทนภาคเอกชน สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ประธานชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาคการศึกษา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน มีการหาแนวทางในการแก้ปัญหา ทั้งระยะสั้น ในการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง รับสมัครงาน การจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน และระยะยาวในการเตรียมกำลังคนของสถานศึกษา

“อยากเชิญชวนให้คนหางานและผู้ประสงค์ที่จะทำงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมถึงจังหวัดข้างเคียงเดินทางเข้ามาทำงานกับสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต ที่จังหวัดภูเก็ตมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ 354 บาท จัดอยู่ในกลุ่มอัตราสูงสุดเท่ากับจังหวัดชลบุรีและระยอง และยังจะได้ค่าตอบแทน สวัสดิการอื่น ๆ“

ภูเก็ต

จากการทำงาน โดยคนหางานที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครงานได้ในแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” หรือติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-9660 ต่อ 11-12 หรือโทร. 08-3641-9990

ทั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 บริเวณชั้น 1 อาคาร R-Phuket Hotel สถานประกอบการรับสมัครงาน 5 แห่ง ตำแหน่งงานว่างกว่า 600 อัตรา และจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานอีกครั้งในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 บริเวณลานกิจกรรมพับบลิคเฮ้าส์ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต (ฝั่งเฟสติวัล)” นายณรงค์กล่าว

ทางด้าน ดร.กฤษฎากล่าวว่า ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้ามารวดเร็วเกินคาดหมายไว้มาก จึงเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน ซึ่งภูเก็ตมีจำนวนห้องพักประมาณ 100,000 ห้อง เข้าพักต้นปี 39.19% กระจายรายได้โดยรวมหมุนเวียน 680,000 ล้านบาท แยกเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 120,000 ล้านบาท คนไทย 55,000 ล้านบาท มีสายการบินในประเทศเข้ามา 7 สายการบิน ต่างประเทศ 36 สายการบิน ในเดือน พ.ย. 65 มีบินเข้ามาจำนวนมากเฉลี่ย 224 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งที่ผ่านมาภูเก็ตเคยมีสูงสุดจำนวน 450 เที่ยวบินต่อวัน

“ถือว่าการท่องเที่ยวกลับมาเร็วในไตรมาสสุดท้ายมีผู้เดินทางเข้าออกเฉลี่ยวันละ 34,000 คน นักท่องเที่ยวเข้ามาตอนนี้ ได้แก่ อินเดีย รัสเซีย ออสเตรเลีย และชาติอื่น ๆ ทั่วโลก อัตราเข้าพักของภูเก็ตเดือน พ.ย. 65 อยู่ที่ 65-70% ขึ้นกับระดับโรงแรม ซึ่งระดับ 5 ดาวเข้าพักได้ดีกว่าโรงแรมขนาดเล็ก

คาดการณ์ในเดือนธันวาคมเข้าพักไม่น้อยกว่า 80% สถานการณ์ท่องเที่ยวกลับมาเยอะมาก โรงแรมตั้งรับไม่ทัน การรับพนักงานจึงมีความต้องการมากในแรงงานบริการนักท่องเที่ยวใกล้คริสต์มาส ปีใหม่ จึงต้องการแรงงานจำนวนมากพอสมควร ต้องเร่งแก้ปัญหาให้ทันประสานกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมผ่อนคลายวิกฤตนี้ได้บ้าง” ดร.กฤษฎากล่าว