กรมการปกครองรับคนเดินทางช่วงสงกรานต์ ตั้งจุดตรวจดูแลทั่วไทย

อธิบดีกรมการปกครอง ประสานงานตั้งจุดตรวจความปลอยภัยในการสัญจรทั่วประเทศ พร้อมดูแลนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เต็ม 100% คาดปีนี้ผู้คนเดินทางมากกว่าปีที่ผ่านมา

วันที่ 8 เมษายน 2566 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ทางกระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุม พร้อมมีหนังสือแจ้งไปให้จังหวัดต่าง ๆ จัดตั้งจุดตรวจทั้งในถนนเส้นหลัก ถนนเส้นรอง ถนนในหมู่บ้านและชุมชน รวมถึงจุดสุ่มเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุและมีผู้ใช้สัญจรอย่างหนาแน่น จังหวัดเป้าหมายที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ ตลอดจนเส้นทางเชื่อมจังหวัด

“เราได้เน้นย้ำเพื่อตั้งจุดตรวจ ดำเนินการอย่างเข้มงวด โดยจะแตกต่างจาก 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการโควิด-19 เพราะปีนี้ผู้คนจะออกพื้นที่ สัญจรช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างเต็มที่ ฉะนั้นทุกหน่วยงานต้องเตรียมการเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า พูดง่าย ๆ คือผู้คนจะสนุกสนานเฮฮากันอย่างเต็มที่ งานรื่นเริงก็จะมีมากกว่าทุกปี”

               

ในกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ กรมการปกครองได้ประสานงานกับ ตม.เพื่อตรวจสอบจำนวนว่าจะมีมากน้อยแค่ไหน และระบุพิกัดแจ้งไปยังจังหวัดเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะไป เช่น จังหวัดท่องเที่ยว หัวเมืองหลัก ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี ระยอง เป็นต้น เพื่อเตรียมการระมัดระวังความปลอดภัยเป็นพิเศษเต็มกำลัง ไม่ให้เสียภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือธุรกิจการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวขึ้นมาแล้ว

“คิดว่าเราสามารถดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ได้ อาจจะต้องทำงานหนักมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยย้ำไปยังหน่วยงานในแต่ละจังหวัดทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หน่วยงานท้องถิ่น ตลอดจนตำรวจทหารทั่วประเทศ ให้ดูแลนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงเต็ม 100% รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจก็พร้อมรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเต็มที่”