ผู้ว่าฯภูเก็ตนำทีมบุกฝรั่งเศส ขอเสียงหนุนเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028

นายณรงค์ วุ่นชิ้ว

ผู้ว่าฯภูเก็ต นำทีมบุกฝรั่งเศส จัดงาน Phuket Reception “Touching the sense of harmony” นำเสนอความโด่ดเด่นและหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมขอเสียงหนุนจากประเทศต่าง ๆ โหวตเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028

วันที่ 17 มิถุนายน 2566 นายณรงค์ วุ่นชิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวในงาน Phuket Reception “Touching the sense of harmony” ซึ่งจัดขึ้นที่ Fluctuart ปารีส ประเทศฝรั่งเศสว่า มีความภาคภูมิใจและปีติยินดีที่ได้มีโอกาสนำเสนอศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักในเวทีระหว่างประเทศ ในฐานะเป็นบ้านหลังที่ 2 ของคนทั่วโลกในการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เดินทางเข้าถึงได้ง่าย

โดยมีเที่ยวบินตรงเข้าภูเก็ตกว่า 120 เที่ยวต่อวัน จาก 63 เมืองทั่วโลก และเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยอัตลักษณ์ ความโด่ดเด่นและหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยได้รับการประกาศรับรองจาก UNESCO ให้เป็น UNESCO Creative City of Gastronomy แห่งแรกของอาเซียน ซึ่งในวันนี้ได้จัดเตรียมอาหารท้องถิ่นให้ทุกคนได้ชิม

นายณรงค์ วุ่นชิ้ว

ทั้งนี้ ประเทศไทยโดยจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นหนึ่งในประเทศที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo วาระปี 2027/2028 เป็นความตั้งใจของทุกภาคส่วนในจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลกลาง

Advertisment

ทางจังหวัดภูเก็ตมุ่งหวังหากได้รับโอกาสการเป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้ภูเก็ตจะเป็นเวทีระดับโลกที่จะเป็นโอกาสของทุกประเทศ ประชากรโลกทุกคนที่จะใช้โอกาสนี้ในการสร้างความร่วมมือกันในระยะยาวมุ่งพัฒนาและแบ่งปันความมั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดที่ประเทศไทยของเรานำเสนอคือ Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity ดังนั้นจึงขอใช้โอกาสนี้ในการขอรับเสียงสนับสนุนจากทุกคนในการโหวตให้ประเทศไทย ผมได้ผลักดันการเสนอตัวในครั้งนี้มาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา และผมจะเกษียณอายุราชการในอีกไปกี่เดือนข้างหน้า

“ผมเชื่อว่าทุกเสียงที่สนับสนุนเมืองเล็ก ๆ ในการกดโหวตเบอร์ 2 Phuket, Thailand ของเราจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสานต่อเจตนารมณ์คนรุ่นปัจจุบัน และส่งต่อไปยังคนรุ่นหลัง สะท้อนความต้องการของคนทั่วโลก

ดังนั้น เสียงของท่านมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หนึ่งเสียงของท่านจะเป็นเสียงแห่งความเปลี่ยนแปลง เป็นเสียงที่สร้างโอกาสให้กับประเทศกำลังพัฒนา เป็นเสียงที่จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไป”

Advertisment