เปิดขนส่งสินค้ารถไฟไทย-กัมพูชา เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันการค้า

รถไฟไทย-กัมพูชา

สระแก้วเปิดขบวนรถไฟรอบปฐมฤกษ์ขนส่งสินค้าทางรถไฟจากประเทศไทยไปประเทศกัมพูชา เส้นทางมาบตาพุด-คลองลึก-ปอยเปต-พนมเปญ สร้างทางเลือกการขนส่งในระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันทางการค้า

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชาญศักดิ์ ชื่นชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน ปตท. นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายชวลิต พิมพ์โพธิ์กลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านปฏิบัติการ ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย Mr.John Guiry Chief Executive Officer Royal Railway Public Company Limited Mr.Nguon Kosal ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรและสรรพสามิตปอยเปตและพันธมิตรธุรกิจโลจิสติกส์ ร่วมเปิดขบวนรถไฟรอบปฐมฤกษ์ขนส่งสินค้าของกลุ่มปตท.ทางรถไฟจากประเทศไทยไปประเทศกัมพูชา เส้นทางมาบตาพุด-คลองลึก-ปอยเปต-พนมเปญ ณ สถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

สำหรับการเปิดขบวนรถไฟรอบปฐมฤกษ์ขนส่งสินค้าทางรถไฟจากประเทศไทยไปประเทศกัมพูชา แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการผลักดันรูปแบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยใช้ระบบรางรถไฟ เพื่อสร้างขยายเครือข่ายระบบรางของภูมิภาคอาเซียน สร้างทางเลือกการขนส่งในระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการค้าระหว่างไทยและกัมพูชา และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยในอนาคต

               

นายชวลิต พิมพ์โพธิ์กลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านปฏิบัติการ ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมผลักดันการบริการขนส่งทางราง ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ ให้สามารถเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าทางระบบรางของประเทศไทย เข้ากับการขนส่งสินค้าทางระบบรางของภูมิภาคอาเซียน

โดยเริ่มจากการขยายขีดความสามารถการขนส่งสินค้าทางระบบรางของประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ผ่านการเปิดขบวนรถไฟขนส่งสินค้ารอบปฐมฤกษ์ในครั้งนี้ ซึ่งรถไฟขบวนปฐมฤกษ์ ไทย-กัมพูชา เกิดจากความร่วมมือที่ดีของพันธมิตรทุกฝ่ายร่วมกันผลักดันการขนส่งสินค้าทางระบบราง ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น เกิดการพัฒนา การขนส่งสินค้าผ่านระบบราง ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนในอนาคตต่อไป

รถไฟไทย-กัมพูชา

รถไฟไทย-กัมพูชา

รถไฟไทย-กัมพูชา