4 อ่างเก็บน้ำหลัก เมืองสุโขทัยวิกฤต น้ำล้นสปิลเวย์หลายอำเภอ เร่งระบาย

สุโขทัย

4 อ่างเก็บน้ำหลัก 2 แก้มลิง เมืองสุโขทัยอยู่ในระดับวิกฤต น้ำล้นสปิลเวย์หลายอำเภอ เร่งระบาย เฉพาะ อ.เมืองสุโขทัย สถานี Y4 หน้าจวนผู้ว่าฯ วัดระดับน้ำได้ 456.7 ลบ.ม.ต่อวินาที น้ำอยู่ต่ำกว่าระดับตลิ่งเพียง 30 ชม.

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 โครงการชลประทานสุโขทัย รายงานสถานการณ์น้ำเช้าวันนี้อ่างเก็บน้ำแม่มอก อ.เทิน จ.ลำปาง ความจุ 110 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มีน้ำอยู่ 119.380 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 108.53 ของความจุทั้งหมด น้ำใช้การได้ 103.480 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 109.97 เกินปริมาตรกักเก็บ มีน้ำล้นสปิลเวย์ระบายไหลลงพื้นที่ท้ายน้ำ 14.307 ล้าน ลบ.ม. และเริ่มส่งผลกระทบในบางจุด

อ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ อ.ศรีสัชนาลัย ความจุ 58.00 ล้าน ลบ.ม. ยังคงมีปริมาณน้ำต่ำ อยู่ในระดับ 34 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59.29 ของความจุ

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่าย อ.บ้านด่านลานหอย ความจุ 13.00 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำอยู่ 13.479 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 103.68 ของความจุ มีน้ำใช้การได้ 12.899 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 103.86 มีน้ำล้นสปิลเวย์ระบายไหลลงพื้นที่ท้ายน้ำ 0.187 ล้าน ลบ.ม.

Advertisment

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง อ.ศรีสัชนาลัย ความจุ 12.45 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำอยู่ 11.190 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 89.88 มีน้ำใช้การได้ 10.150 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 88.96

อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน อ.คีรีมาศ ความจุ 9.00 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำอยู่ 7.249 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 80.54 มีน้ำใช้การได้ 6.909 คิดเป็นร้อยละ 79.78

อ่างเก็บน้ำคลองห้วยไร่ อ.ศรีสัชนาลัย ความจุ 7.330 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำอยู่ 2.846 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 38.83 มีน้ำใช้การได้ 2.706 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 37.64

อ่างเก็บน้ำห้วยทรวง ความจุ 8.00 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำอยู่ 12.28 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 100 มีน้ำใช้การได้ 7.550 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 100

Advertisment

โครงการแก้มลิงวังทองแดง ความจุ 9.90 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำอยู่ 7.919 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 79.99 มีน้ำล้นสปิลเวย์ระบายออก 7.919 ล้าน ลบ.ม.

โครงการทุ่งทะเลหลวง ซึ่งเป็นพื้นที่แก้มลิง ความจุ 32.40 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำอยู่ 29.970 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 92.50 มีน้ำใช้การได้ 22.770 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 90.36 มีน้ำระบายออก 2.585 ล้าน ลบ.ม.

การบริหารจัดการประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ มีการเปิดประตูระบายน้ำด้วยอัตราไม่เกิน 800 ลบ.ม.ต่อวินาที เช้านี้คงปรับสูงขึ้น เนื่องจากระดับน้ำยมเพิ่มสูงขึ้น

การระบายน้ำผ่านประตูคลองหกบาทลงไปยังคลองยม-น่าน และคลองยมเก่า

ตอนนี้คลองหกบาท รับน้ำอยู่ที่ 400-450 ลบ.ม.ต่อวินาที เกินศักยภาพที่จะรับน้ำได้เพียง 250-300 ลบ.ม.ต่อวินาที ต้องระบายตัดยอดน้ำออกไปให้มากที่สุด ทั้งนี้ โครงการคลองส่งน้ำคลองหกบาท มีเป้าหมายจะปรับปรุงให้รับน้ำได้ 500 ลบ.ม.ต่อวินาที

ถ้าน้ำจากทางตอนเหนือมามาก การตัดยอดน้ำไม่ได้มาก น้ำจะลงพื้นที่ท้ายน้ำ จะส่งผลกระทบต่อ อ.สวรรคโลก อ.ศรีสำโรง อ.เมืองสุโขทัย อ.กงไกรลาศ

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยตั้งแต่วันที่ 26 กันยายนถึง 1 ตุลาคม 2566 มีปริมาณในสะสมต่อเนื่อง 2 วันที่ผ่านมาฝนไม่ตก แต่ผลกระทบจากฝนที่ตกก่อนหน้านี้ รวมกับน้ำจากแม่น้ำยม และน้ำป่าจากทางทิศตะวันตก

สำหรับระดับน้ำของแม่น้ำยม ระดับน้ำสูง 7.68 เมตร อัตราการไหล 1,205 ลบ.ม.ต่อวินาที น้ำมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แนวโน้มคาดการณ์ว่าระดับน้ำแม่น้ำยมใน จ.สุโขทัยเพิ่มขึ้น อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง แก้มลิง หลายแห่งเกินความจุ มีการเร่งระบายน้ำกันอย่างต่อเนื่อง

ระดับน้ำในแม่น้ำยม โดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สถานีวัดน้ำบ้านน้ำโค้ง อ.เมืองแพร่ เช้าวันนี้วัดปริมาณน้ำไหลอยู่ที่ 452 ลบ.ม.ต่อวินาที ระดับน้ำอยู่ที่ 4.69 เมตร ระดับวิกฤต 8.20 เมตร

อ.ศรีสัชนาลัย Y14A วัดปริมาณน้ำไหลอยู่ที่ 1,268 ลบ.ม.ต่อวินาที ระดับน้ำอยู่ที่ 7.96 เมตร ระดับวิกฤต 11.30 เมตร

อ.สวรรคโลก ที่ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ 877.4 ลบ.ม.ต่อวินาที ระดับตลิ่ง 9.76 เมตร

อ.ศรีสำโรง เกินความจุของลำน้ำ เริ่มส่งผลกระทบพื้นที่ใกล้เคียง 2 ฝั่งของแม่น้ำยม ระดับน้ำวัดได้ 818.3 ลบ.ม.ต่อวินาที ระดับน้ำล้นตลิ่งเกือบ 1 เมตร

อ.เมืองสุโขทัย สถานี Y4 หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด วัดระดับน้ำได้ 456.7 ลบ.ม.ต่อวินาที ปริมาณน้ำจุดวิกฤตอยู่ที่ 510 ลบ.ม.ต่อวินาที ตอนนี้น้ำอยู่ต่ำกว่าระดับตลิ่งเพียง 30 ชม.

ตอนนี้หลายจุดมีปัญหาน้ำล้นคอสะพาน มีการเสริมกระสอบทราย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง