ภูเก็ต : เทศกาลถือศีลกินผักวันแรก คาดนักท่องเที่ยวแห่ร่วมงาน 6 แสนคน

กินเจภูเก็ต
กินเจภูเก็ต

ภูเก็ต “แห่พระรอบเมือง” เทศกาลถือศีลกินผัก ม้าทรงชาย-หญิง ร่วมขบวนคึกคัก ด้าน ททท.ภูเก็ต คาดว่ากินเจปีนี้มีนักท่องเที่ยวเข้าภูเก็ตกว่า 6 แสนคน สร้างรายได้กว่า 9 พันล้านบาท

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2566 มีพิธีกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ คือ พิธีอิ้วเก้งหรือแห่พระรอบเมืองภูเก็ต โดยศาลเจ้าแรกที่จัดให้มีพิธีอิ้วเก้ง หรือพิธีแห่พระรอบเมือง คือ ศาลเจ้าฮุนจงอ๊าม จ้อสู่ก้ง หรือศาลเจ้านาคา ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อไปประกอบพิธีอัญเชิญควันธูปควันเทียนที่บริเวณปลายแหลมสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ตลอดสองข้างทาง มีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมารอรับพระและจุดประทัดใส่เสลี่ยงพระกันอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางฝนตกลงมา

               

ซึ่งม้าทรงทั้งชาย และหญิง ใช้อาวุธ ของมีคม แทงทะลุกระพุ้งแก้ม และตามร่างกาย เพื่อรับเคราะห์ รับทุกข์ จากผู้ถือศีลกินผัก ตามความเชื่อ และความศรัทธาในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต สำหรับกำหนดการ แห่พระรอบเมือง ในวันที่ 17 ต.ค. 66 ของ ศาลเจ้ากวนเต้กุ๊น สะปำ และศาลเจ้าซำไป๋กอง บางคู

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสมาคมอ๊ามภูเก็ต ชมรมอ๊ามภูเก็ต-อันดามัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 15- 23 ตุลาคม 2566 จำนวน 9 วัน (ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน)

มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี โดยการละเว้น การเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต รักษาศีล สำรวมกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ถือเป็นการเจริญเมตตากรุณา นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย การจัดขบวนแห่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยปล่อยขบวนแห่ จากสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) ไปสู่เวทีกลางสะพานหินในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป และจัดพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) เพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน ในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

นอกจากนี้ อ๊าม (ศาลเจ้า) ต่าง ๆ ได้มีการประกอบพิธีกรรม ระหว่างวันที่ 15- 23 ตุลาคม 2566 อาทิ พิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาอ๊าม) พิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์) พิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต) เป็นต้น

สำหรับ ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พุทธศักราช 2561 โอกาสนี้จึงขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 15- 23 ตุลาคม 2566 บริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ โดยร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาวเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดระยะเวลาของการจัดงานประเพณีฯ

ในส่วนการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดย ททท.ภูเก็ต จัดแคมเปญ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวต้องไปลงทะเบียนที่ สำนักงาน ททท.ภูเก็ต รับแจกกล่องอาหารแบบรักษ์โลก เป็น วัตถุย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และนำกล่องไปรับอาหารเจ ตามศาลเจ้า และไหว้สักการะบูชาเทพเจ้า

เบื้องต้น ททท.ภูเก็ต คาดว่า ช่วงระยะเวลาการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ กว่า 6 แสนคน สร้างรายได้กว่า 9,000 ล้านบาท

กินเจภูเก็ต