“ตรัง”ติวเข้มหมู่บ้านโอทอปสู่การท่องเที่ยว

“ตรัง” จัดฝึกอบรมโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ จังหวัดตรัง ได้จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ขึ้น ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และคณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวและผู้นำกลุ่มองค์กร รวมทั้งสิ้น 238 คนนายศิริพัฒ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เพื่อเชื่อมโยงสินค้า OTOP ที่สะท้องอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในท้องถิ่นนั้น เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวและบริการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก

“การกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) โดยใช้ท่องเที่ยวชุมชนเป็นธงรบ (Flagship) ในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืน นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นายศิริพัฒ กล่าว


นายศิริพัฒ กล่าวต่อไปว่า จังหวัดตรัง ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเขากอบ หมู่ที่ 1 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด บ้านลำขนุนหมู่ที่ 8 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว บ้านควรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง บ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา และบ้านหน้าเขา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ