“สุราษฎร์ธานี” ขึ้นแท่น ต่างชาติลงทุนสูงสุด 1.1 หมื่น ล.

คอลัมน์ ดาต้าภูธร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายงานการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) ทั้งหมด 4 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 ประเภทธุรกิจที่มีการจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 261 ราย รวมมูลค่าจดทะเบียน 1,098.73 ล้านบาท 2) ธุรกิจการก่อสร้างอาคารทั่วไป 234 ราย รวมมูลค่าจดทะเบียน 633.85 ล้านบาท 3) ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ตและห้องชุด 192 ราย รวมมูลค่าจดทะเบียน 464.50 ล้านบาท

โดยธุรกิจส่วนใหญ่ในพื้นที่เขต SEC มีการประกอบธุรกิจบริการ 67.54% และเป็นธุรกิจ SMEs 99.24% สามารถแบ่งขนาดธุรกิจที่มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรและมีผู้ประกอบการสูงสุดออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มการผลิต การเลื่อยไม้ ผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค ผลิตน้ำมันปาล์ม จำนวน 1,731 ราย หรือคิดเป็น 7.74% 2) กลุ่มขายปลีก/ส่ง ขายปลีกเครื่องประดับ ขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านเฉพาะสถานี ปั๊ม จำนวน 5,526 ราย หรือคิดเป็น 24.72% และ 3) กลุ่มการผลิต อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้างอาคารทั่วไป ภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 15,101 ราย หรือคิดเป็น 67.54%

ส่วนการลงทุนของชาวต่างชาติในเขต SEC พบว่ามีมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 12,413.38 ล้านบาท คิดเป็น 9.69% ของมูลค่าทุนทั้งหมด โดยมีมูลค่าการถือหุ้นของชาวต่างชาติที่มีธุรกิจจัดตั้งในไทย 5 อันดับ ได้แก่ ประเทศจีน จำนวน 1,834.27 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.78%, ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 1,719.60 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13.85%, ประเทศอังกฤษ จำนวน 1,688.68 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13.60%, ประเทศรัสเซีย 737.01 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.94%, ประเทศเบลเยียม 706.76 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.69% และประเทศอื่น ๆ จำนวน 5,727.06 ล้านบาท หรือคิดเป็น 46.14%


ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนจากต่างชาติในนิติบุคคลที่จัดตั้งในประเทศไทยแบ่งตามจังหวัด พบว่าจังหวัดสุราษฎ์ธานีเป็นจังหวัดที่มีการลงทุนสูงสุด จำนวน 11,282.08 ล้านบาท รองลงมาเป็นจังหวัดชุมพร จำนวน 707.93 ล้านบาท จังหวัดนครศรีธรรมราช 324.85 ล้านบาท และจังหวัดระนอง 98.52 ล้านบาท


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ