“นครชัยแอร์” เผยผลประกอบการปี’62 พร้อมเปิดเส้นทางเดินรถใหม่ กรุงเทพฯ-ลำพูน ปี’63

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า จากการดำเนินธุรกิจในปี 2562 ที่ผ่านมา นครชัยแอร์ มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,795 ล้านบาท มียอดเฉลี่ยผู้โดยสารมาใช้บริการจำนวน 4.1ล้านคน ซึ่งอัตราการเติบโตคงที่ (จากปี 2561 มี 4.1 ล้านคน/ปี) มีเส้นทางที่เปิดขึ้นใหม่ 2 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ – อ.สนม (จ.สุรินทร์) และกรุงเทพฯ –  ปากแซง (จ.อุบลราชธานี) รวมให้บริการทั้งสิ้น 41 เส้นทาง

พร้อมทั้ง นำรถรุ่นใหม่ “นครชัยแอร์ 30 ปี Safety Coach” มาทดแทนรถคันเดิมที่ครบอายุการใช้งาน (15 ปี) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 – ธันวาคม 2562 ซึ่งปัจจุบันมีรถรุ่นใหม่ให้บริการทั้งสิ้น จำนวน 56 คัน โดยแบ่งเป็น รถประเภท NCA First Class ขนาด 15 เมตร (30 ที่นั่ง) จำนวน 12 คัน ให้บริการในเส้นทาง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 4 คัน , กรุงเทพฯ – ขอนแก่น 4 คัน , กรุงเทพฯ – อุดรธานี 2 คัน กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี 2 คัน และรถประเภท NCA Gold Class (32 ที่นั่ง) จำนวน 44 คัน ให้บริการในเส้นทาง กรุงเทพฯ – ขอนแก่น 14 คัน, กรุงเทพฯ – อุดรธานี 1 คัน, กรุงเทพฯ – กาฬสินธุ์ 3 คัน, กรุงเทพฯ – สุรินทร์ 5 คัน, กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์ 5 คัน, กรุงเทพฯ – ลำปลายมาศ 3 คัน (ยังไม่เปิดบริการ) , กรุงเทพฯ – อำนาจเจริญ 4 คัน, กรุงเทพฯ –  ปากแซง 2 คัน , กรุงเทพฯ – เขมราฐ 2 คัน, กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี 1 คัน และ กรุงเทพฯ – สนม 4 คัน และมีแผนจะเพิ่มรถรุ่นใหม่อีก 45 คัน ด้วยงบประมาณ 315 ล้านบาท ภายในปี 2564

โดยในปี 2563 นี้ นครชัยแอร์ได้วางกลยุทธ์ในระยะสั้นเพื่อรองรับสถานการณ์และปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อธุรกิจ โดยยังคงมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานการให้บริการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการรถสาธารณะ ตลอดจนการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ติดตามสถานการณ์และประเมินอย่างใกล้ชิด เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ได้เตรียมพร้อมมาตรการดูแลความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการทำความสะอาดภายในรถโดยสารทุกเที่ยวเพิ่มการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ (มาตรฐานเดียวกับการทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์) เช็ดอุปกรณ์ภายในรถโดยสารโดยเฉพาะส่วนที่ผู้โดยสารต้องสัมผัส เช่น พนักวางแขน มือจับหลังเบาะ จอทีวี และช่องเก็บสัมภาระภายในรถโดยสาร มือจับประตูห้องน้ำ พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในรถ

นอกจากนี้ ได้จัดให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดตามบริเวณที่ลูกค้าต้องสัมผัส เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสาร ที่นั่งภายในห้องรับรองผู้โดยสาร รวมไปถึงห้องน้ำ และพื้นที่ที่มีผู้โดยสารมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และจัดให้มีน้ำยาฆ่าเชื้อไว้ให้บริการบริเวณชานชาลา และหน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสาร สำหรับพนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับบนรถได้มีมาตรการเน้นย้ำเรื่องการดูแลสุขภาพ โดยบริษัทฯ มีทีม “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน” (Transport Safety manager) ที่คอยตรวจประเมินความพร้อมทั้งสุขภาพกายและใจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่สำหรับกลยุทธ์ระยะยาวได้วางเป้าหมายเปิดเส้นทางใหม่ ๆ และการเพิ่มเที่ยวรถในเส้นทางที่มีความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยเน้นการขยายโครงข่ายเส้นทางการเดินรถเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร ครอบคลุมไปยังในตัวอำเภอของจังหวัดเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง ตลอดจนเส้นทางเมืองหลักเชื่อมเมืองรอง ตามที่นโยบายของรัฐบาลคาดหวังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

แผนการดำเนินการในปี 2563

นครชัยแอร์ เตรียมเปิดสาขาใหม่ในจังหวัดอยุธยา โดยตั้งอยู่บนถนนสายเอเชีย ในปั๊ม LPG ฝั่งตรงข้ามโรงงาน MNB ลูกค้านครชัยแอร์ จังหวัดอยุธยาสามารถซื้อตั๋วนครชัยแอร์ เพื่อเดินทางไปยังจังหวัด เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน และ อุตรดิตถ์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 23.00น. (ทุกวัน) เริ่มให้บริการวันที่ 14 มีนาคม 2563

นอกจากนั้นยังมีแผนจะเปิดเส้นทางใหม่อีก 1 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ – ลำพูน คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วงเดือนเมษายน 2563 นี้ โดยนำรถ NCA First Class ขนาด 15 เมตร (30 ที่นั่ง) มาให้บริการพร้อมทั้งเพิ่มเที่ยวโดยสารในเส้นทาง กรุงเทพฯ – สุรินทร์ จากเดิมให้บริการวันละ 10 เที่ยว เพิ่มเป็น วันละ 14 เที่ยว โดยมีการเพิ่มรถประเภท NCA First Class จำนวน 3 เที่ยว (จากเดิมที่มีให้บริการเฉพาะประเภท NCA Gold Class) คาดว่าจะให้บริการได้ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 และเพิ่มเที่ยวโดยสารเส้นทาง กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์ จากเดิมให้บริการวันละ 11 เที่ยว เพิ่มเป็น วันละ 16 เที่ยว แบ่งเป็นรถประเภท NCA First Class 6 เที่ยว และ NCA Gold Class 10 เที่ยว

เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า

นครชัยแอร์ มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและบริการที่ทันสมัย เข้ามาตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยที่ผ่านมานครชัยแอร์ได้จับมือร่วมกับพันธมิตร ในการมอบสิทธิประโยชน์กับลูกค้านครชัยแอร์ โดยร่วมมือกับ บริษัท เทนต์เซน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแอปพลิเคชั่นฟังเพลง “JOOX” มอบสิทธิ์ JOOX VIP ให้กับผู้โดยสารที่เดินทางกับรถโดยสารนครชัยแอร์ฟังเพลงฟรีตลอดการเดินทาง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มีผู้ใช้สิทธิ์ จำนวน 84,320 สิทธิ์ตลอดปี 2562 โดยในปีนี้ยังคงร่วมมือกับ เทนต์เซน พร้อมทั้งค้นหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อร่วมกันมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ด้านการดูแลสังคม

นครชัยแอร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามนโยบายภาครัฐ โดยการเข้าร่วมโครงการ “ภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก” ให้บริการขนส่งน้ำนมแม่ไปกับรถโดยสารนครชัยแอร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในเขตสุขภาพที่ 7,8 ใน 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ , อุดรธานี , หนองคาย , นครพนม , สกลนคร , หนองบัวลำภู , ขอนแก่น และ ร้อยเอ็ด โดยใช้จุดเด่นของเส้นทางที่นครชัยแอร์มีให้บริการควบคู่ไปกับบริการส่งพัสดุนครชัยแอร์ (NCA Express) เพื่อดำเนินการจัดส่งนำนมแม่ถึงปลายทางภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ เตรียมขยายเส้นทางการส่งน้ำนมแม่ ในเขตสุขภาพที่ 10 ใน 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี , ศรีสะเกษ , ยโสธร , อำนาจเจริญ และมุกดาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งน้ำนมแช่แข็งและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ