เอกชนตราดชงเปิดจุดผ่านแดนรับคาราวานท่องเที่ยวจากเวียดนาม

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ประชุมวาระพิเศษกรณีภาคเอกชนขอให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก รับคาราวานท่องเที่ยวจากเวียดนามสิ้นเดือน เม.ย.

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ 18/2565 วาระพิเศษผ่านระบบ Webex Meeting

สำหรับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ 18/2565 วาระพิเศษในครั้งนี้เนื่องมาจากผู้ประกอบการภาคเอกชนในนาม บริษัท GMS RALLY ให้บริการด้านธุรกิจจัดนำเที่ยว ได้ทำเรื่องขอให้มีการพิจารณาสนับสนุนเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ เพื่อนำคาราวานรถยนต์กลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวจากประเทศเวียดนามเข้ามาท่องเที่ยวเป็นกรณีพิเศษในช่วงปลายเดือนเมษายน เพื่อเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

โดยจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวจำนวน 80 คน และรถยนต์จำนวน 40 คัน เดินทางในรูปแบบของคาราวาน ทางบริษัท GMS RALLY จึงได้ทำหนังสือขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด เพื่อดำเนินการพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้มีการนำเสนอว่าเรื่องดังกล่าวขอให้มีการนำเสนอไปยัง ศบค. ที่จะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้ (22 เมษายน 2565)