เปิดเมืองเบตง จัดมหกรรมค้าชายแดนใต้ ลุยยอดส่งออกปี 65

เปิดเมืองเบตง จัดมหกรรมค้าชายแดนใต้

พาณิชย์เดินหน้า “มหกรรมการค้าชายแดน” พาเหรดสู่จังหวัดยะลา เปิดประตูเมืองเบตง 7-8 พฤษภาคมนี้ มั่นใจหนุนผู้ประกอบการต่อยอดจับคู่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ดันมูลค่าส่งออกปี 2565

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดยะลา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง ว่า การจัดงานครั้งนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกนะทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางมาประชุม และติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน ณ ด่านพรมแดนเบตง

ตามมาด้วยการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดยะลา ที่จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศ
จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดยะลามีพรมแดนติดกับรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศมาเลเซีย โดยมีด่านพรมแดนเพียง 1 ด่าน คือ ด่านพรมแดนเบตง ตั้งอยู่ในอำเภอเบตง ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ด่านพรมแดนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในภาคใต้

ในปี 2564 มีมูลค่าการค้า 3,644 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 3,532 ล้านบาท การนำเข้า 112 ล้านบาท มีมูลค่าการค้ารวมสูงเป็นอันดับ 3 ของด่านพรมแดนไทยที่ติดกับประเทศมาเลเซีย รองจากด่านพรมแดนสะเดา และด่านพรมแดนปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา มีสินค้าส่งออกสำคัญ เช่น ยางพารา ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไม้อัด และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น

นายธีรุตม์ กล่าวอีกว่า อำเภอเบตง นอกจากจะมีความสำคัญด้านการค้าและการลงทุนแล้ว ยังมีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวด้วย มีจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงาม สามารถชมทะเลหมอกได้ตลอดทั้งปี ทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่จะมาสัมผัสความสวยงามอย่างไม่ขาดสาย ถือเป็นเพชรเม็ดเอกในด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาของจังหวัดชายแดนภาคใต้

Advertisment

“คำขวัญยะลา “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน”

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดยะลา เป็น 1 ใน 8 กิจกรรมภายใต้แผนการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน ปี 2565 ของกรมการค้าต่างประเทศ โดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพันธมิตร หลายหน่วยงาน

ประกอบด้วยหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ คือ (1) กรมการค้าต่างประเทศ (2) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (3) สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล) และหน่วยงานภายนอกกระทรวงพาณิชย์ คือ (1) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และ (2) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

สำหรับกิจกรรมหลักภายในงานจะประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ (1) การแสดงและจำหน่ายสินค้าส่งออกชั้นนำมากกว่า 80 รายการ โดยเป็นสินค้าเด่นจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ อาทิ สินค้าเกษตร อาหาร และสินค้าชุมชนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแต่ละจังหวัด เช่น ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ผลิตภัณฑ์กระเป๋าใยตาลโตนด ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์จากกระจูด ข้าวเกรียบปลา ปลากุเลาตากใบ โรตีสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์จากกล้วย นมถั่วเหลือง และน้ำพริก เป็นต้น (2) การเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการการค้าชายแดนกับผู้นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ และเวียดนาม

Advertisment

อย่างไรก็ดี ขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียง เข้าเยี่ยมชมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งมีสินค้าหลากหลายให้จับจ่ายใช้สอย และเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนของไทย

เปิดเมืองเบตง จัดมหกรรมค้าชายแดนใต้ เปิดเมืองเบตง จัดมหกรรมค้าชายแดนใต้ เปิดเมืองเบตง จัดมหกรรมค้าชายแดนใต้เปิดเมืองเบตง จัดมหกรรมค้าชายแดนใต้ เปิดเมืองเบตง จัดมหกรรมค้าชายแดนใต้