ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ รพ.รามาธิบดี เข้ารักษาได้ที่ 3 หน่วยตรวจเท่านั้น

ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ รพ.รามาธิบดี เข้ารักษาได้ที่ 3 หน่วยตรวจเท่านั้น
ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ “รพ.รามาธิบดี” ใช้สิทธิได้เฉพาะ 3 หน่วยตรวจเท่านั้น หากใช้บริการ “หน่วยตรวจ/รักษาระบบพิเศษ” ต้องรับผิดชอบค่ารักษาเอง

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะโฆษก สปสช. กล่าวว่า ตามที่ สปสช. ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลรามาธิบดีในการจัดบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก เพื่อดูแลประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง 30 บาท” นั้น

ในการนี้เพื่อให้ประชาชนเข้ารับบริการโดยใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาทได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาการใช้สิทธิ์รักษาในภายหลัง สปสช.ขอแจ้งรายละเอียดข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลรามาธิบดีกรณีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ รพ.รามาธิบดี ดังนี้

  • หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น.
  • หน่วยตรวจดาวเหลือง (นอกเวลาราชการ) ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00-23.00 น. และวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-23.00 น
  • หน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน เข้ารับบริการเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า สำหรับกรณีประชาชนที่เลือกเข้ารับบริการหน่วยตรวจระบบพิเศษ ได้แก่ หน่วยตรวจคลินิกพิเศษ (นอกเวลาราชการ) คลินิกพรีเมี่ยม และกรณีรักษาพยาบาลผู้ป่วยในระบบพิเศษ ได้แก่ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ซึ่งไม่ใช่หน่วยตรวจรองรับสำหรับผู้ใช้สิทธิบัตรทองนั้น

โรงพยาบาลรามาธิบดีจะถือว่าผู้ป่วยมีความประสงค์จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นเอง ซึ่งจะไม่สามารถร้องเรียนขอคืนเงินค่ารักษาในภายหลัง จึงขอแจ้งให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทองรับทราบ

Advertisment

นอกจากนี้ในการใช้สิทธิบัตรทองเข้ารับบริการและรักษานั้น ขอให้ประชาชนแสดงความประสงค์การใช้สิทธิบัตรทองพร้อมแสดงหลักฐานประกอบ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือส่งตัวจากสถานพยาบาล แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะดำเนินการใช้สิทธิรักษาได้อย่างถูกต้อง

รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ที่ผ่านมามีประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่ทราบข้อมูล จึงไม่ได้เข้ารักษาตามหน่วยที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจัดไว้สำหรับสิทธิบัตรทอง

ดังนั้น สปสช.จึงขอประชาสัมพันธ์มาตามข้อมูลข้างต้นนี้ เพื่อให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองรับทราบโดยทั่วกัน และเข้ารับบริการที่หน่วยตรวจ/รักษาตามที่โรงพยาบาลจัดไว้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาถูกเรียกเก็บค่ารักษา

Advertisment