อย.เผย “แอสพาร์เทม” มีความปลอดภัย ใช้ได้ตามเงื่อนไขที่อนุญาต

อย.เผย
ภาพจาก Pixabay

อย.เผย แอสพาร์เทม (Aspartame) ยังคงมีความปลอดภัย ใช้ได้ตามเงื่อนไขที่ อย.อนุญาต แนะผู้ที่มีสภาวะฟินิลคีโตนูเรีย ควรหลีกเลี่ยง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า อย. มีการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยการใช้สารแอสพาร์เทม (Aspartame) ตามรูปแบบการบริโภคของประชากรไทย โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล (โคเด็กซ์) และปรับเงื่อนไขการอนุญาตให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคของไทย

อีกทั้ง อย.มีการเฝ้าระวังโดยสุ่มตรวจสารให้ความหวานแทนน้ำตาลในอาหารตั้งแต่ปี’63 ซึ่งยังไม่พบปัญหาแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่ อย.อนุญาต และกำกับดูแลการใช้ให้เป็นไปตามประกาศ สธ. มีความปลอดภัย


เภสัชกรเลิศชายกล่าวในตอนท้ายเพื่อแนะนำผู้บริโภคว่า ควรเลือกบริโภคอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับสารแอสพาร์เทมที่มากเกินไป รวมถึงควรระวังในผู้บริโภคบางกลุ่ม โดยให้อ่านฉลากอาหารที่มีการใช้แอสพาร์เทม ซึ่งจะมีข้อความระบุ “สารให้ความหวาน (แอสพาร์เทม)” หรือ “วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล (แอสพาร์เทม)” และสำหรับผู้ที่มีสภาวะฟินิลคีโตนูเรีย ควรหลีกเลี่ยง