เมเจอร์ฯ อ่วม กองทุนไม่ให้งดค่าเช่าโรงหนัง-ลานโบว์ลิ่งสาขารัชโยธิน-รังสิต

มตินี้ทำให้เมเจอร์ฯ ต้องชำระค่าเช่าสำหรับโรงภาพยนตร์และลานโบว์ลิ่ง ในสาขารัชโยธินและรังสิตทั้งช่วงปี 2563 และปี 2564 นี้ ให้กับกองทุนรวมสิทธิเช่าอสังหาริมทรัพย์ แม้ทั้ง 2 ธุรกิจจะถูกสั่งปิดชั่วคราวโดยคำสั่งของรัฐเพื่อสกัดโรคระบาดก็ตาม

วันที่ 30 เมษายน 2564 เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้ทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ ถึงมติของผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมสิทธิเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ซึ่งครอบคลุมเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน และสาขารังสิต หลังก่อนหน้านี้เมเจอร์ฯ ผู้ในฐานะเช่าระยะยาวได้เสนอของดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่า-ค่าบริการ และขอยกเลิกอัตราค่าเช่าบริการขั้นต่ำ

โดยในหนังสือดังกล่าวระบุว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติ ไม่อนุมัติ ในทุกเสนอไม่ว่าจะเป็น การงดเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563 การยกเลิกอัตราค่าเช่า-ค่าบริการขั้นต่ำ และการชำระค่าเช่า-ค่าบริการในอัตรา 15% ของรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์และลานโบว์ลิ่ง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563

นอกจากนี้ยังไม่อนุมัติ ข้อเสนอขอชำระค่าเช่าและค่าบริการโรงภาพยนตร์และลานโบว์ลิ่งตามสัญญาเช่า ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 เฉพาะเดือนที่มีรายได้สูงกว่ารายได้เฉลี่ยในปี 2562 ส่วนเดือนที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจะขอชำระขั้นต่ำ 15% ของรายได้


ขณะเดียวกันยัง ไม่อนุมัติ ข้อเสนอของดการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ กรณีโรงภาพยนตร์และลานโบว์ลิ่ง ถูกสั่งปิดตามประกาศของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประกาศตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

มตินี้ทำให้เมเจอร์ฯ ต้องชำระค่าเช่าสำหรับโรงภาพยนตร์และลานโบว์ลิ่ง ในสาขารัชโยธิน และรังสิตทั้งช่วงปี 2563 และปี 2564 นี้ ให้กับกองทุนรวมสิทธิเช่าอสังหาริมทรัพย์ แม้ทั้ง 2 ธุรกิจจะถูกสั่งปิดชั่วคราวโดยคำสั่งของรัฐเพื่อสกัดโรคระบาดก็ตาม


อย่างไรก็ตาม เครือโรงภาพยนตร์ย้ำว่า ได้บันทึกรับรู้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้แล้ว จึงไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ