ไมเนอร์ขานรับนโยบาย 120 วัน ย้ำก้าวแรก ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ ต้องเปิดตามแผน

วิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ระบุว่า ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ เป็นก้าวแรกที่สำคัญของการเปิดประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่โครงการนี้จะต้องเปิดตัวตามกำหนดเวลา

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ออกแถลงการ ขานรับแผนการเปิดประเทศใน 120 วัน ของนายกรัฐมนตรี

โดย “วิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค” ประธานกรรมการบริษัท ระบุว่า “ขอชื่นชมและสนับสนุนถ้อยแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องการเตรียมเปิดประเทศไทยทั้งประเทศภายใน 120 วัน นโยบายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของท่านนายกรัฐมนตรีในการวางแผนและกระบวนการที่สมเหตุสมผลและรอบคอบของทางภาครัฐ ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปที่ธุรกิจได้รับผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนจากการสูญเสียรายได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสืบเนื่องจากการปิดประเทศ”

พร้อมกันนี้ยังย้ำว่า โครงการ Phuket Sandbox เป็นก้าวแรกที่สำคัญของการเปิดประเทศ ซึ่งถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่โครงการนี้จะต้องเปิดตัวตามกำหนดเวลาที่วางไว้และมีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่จะกลับเข้ามา

โดยการเปิดภูเก็ตในครั้งนี้ควรเปิดให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วทุกคนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และหลังจากนั้น กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศ และข้อกำหนดในการจำกัดการเคลื่อนย้ายของผู้คนต่าง ๆ รวมไปถึงระยะเวลาของการกักตัว ก็ควรได้รับการพิจารณาเพื่อผ่อนคลายเพิ่มเติมโดยเร็วที่สุด


โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกเลิกกระบวนการขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry หรือ COE) สำหรับผู้เดินทางที่ต้องการเข้ามายังประเทศไทย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารูปแบบโครงการที่จะประสบความสำเร็จนี้ก็จะสามารถนำไปใช้ในจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป