กรมอนามัยส่ง ATK 2.5 แสนชุด เร่งกระจายสู่กิจการด้านอาหาร คัดกรองเข้มทุก 7 วัน

ชุดตรวจ ATK
(แฟ้มภาพ)ประกอบข่าว

กรมอนามัยจัด ATK 2.5 แสนชุด กระจายสู่ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร ตลาด-ร้านอาหาร-แผงลอย-ดีลิเวอรี่ สั่งคัดกรองทุก 7 วัน เข้มมาตรการ Universal Prevention สกัดโควิด

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า หลัง ศบค.ผ่อนคลายกิจการต่าง ๆ แต่เมื่อยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดจึงยังต้องเข้มมาตรการสาธารณสุข โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า ผู้ขาย พนักงานบริการในร้านอาหาร และพนักงานส่งอาหาร ได้คัดกรองความเสี่ยงด้วยชุดตรวจ ATK ทุก 7 วัน

เบื้องต้นกรมอนามัยได้ส่งชุดตรวจ ATK จำนวน 250,000 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารทั่วประเทศผ่านศูนย์อนามัย ได้แก่ ตลาด จำนวน 157,452 ชุด ร้านอาหาร จำนวน 68,596 ชุด แผงลอย จำนวน 18,876 ชุด และดีลิเวอรี่ จำนวน 5,076 ชุด

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

สำหรับหลักเกณฑ์ในการตรวจ ATK แต่ละสถานประกอบการขอให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้1.ตลาด ต้องเป็นตลาดค้าส่งและตลาดขนาดใหญ่ ที่มีการแพร่ระบาด และมีความเสี่ยงสูง ให้สุ่มตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 10% ผู้มีประวัติพบผู้ติดเชื้อ ผู้ใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ป่วย และผู้ที่มีลักษณะการพักอาศัยที่มีจำนวนคนมาก พักรวมกัน หรือมีความเสี่ยง ซึ่งหน่วยบริการสามารถปรับจำนวนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

2.ร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านที่ซื้อวัตถุดิบจากตลาดที่มีประวัติพบผู้ติดเชื้อ ร้านที่พบผู้ติดเชื้อ และ/หรือ ร้านที่พนักงานยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19

3.แผงลอย เน้นที่มีการซื้อวัตถุดิบจากตลาดที่มีประวัติพบผู้ติดเชื้อหรือมีการสุ่มตรวจ ATK มีการจำหน่ายอาหารในบริเวณเขตพื้นที่ได้รับอนุญาตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือมีปัจจัยเสี่ยงบุคคลในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเป็นโควิด-19 หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19

4.ดีลิเวอรี่ ต้องเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน มีปัจจัยเสี่ยงบุคคลในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเป็นโรคโควิด-19 และอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19


“ทั้งนี้ ขอให้สถานประกอบกิจการด้านอาหาร คุมเข้มในการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ควบคู่กันไป เพื่อป้องกันการติดและแพร่เชื้อโควิด-19″

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ