ไทยยามาฮ่า ตั้ง “พงศธร เอื้อมงคลชัย” คนไทยคนแรก นั่งประธานกรรมการบริหาร

ยามาฮ่า

ยามาฮ่ามอเตอร์ ประกาศแต่งตั้ง  พงศธร เอื้อมงคลชัย ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ไทยยามาฮ่ามอเตอร์  1  มกราคม 2567

วันที่ 3 มกราคม 2567 นายโยชิฮิโระ ฮิดากะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น  เปิดเผยว่า บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยมีมติแต่งตั้ง นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และรักษาการรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด แทน นายทัตสึยะ โนซากิ ที่ครบวาระในการดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2566 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

พงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

สำหรับนายพงศธร ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ก่อนที่จะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง General Manager of Global Human Resources Development Division ที่ บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 ปี (2559-2561)

ยามาฮ่า จากนั้นจึงกลับมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2561 และในปี พ.ศ. 2562 ได้ขึ้นดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ก่อนที่จะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป