เปิดงบประมาณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่มา ครม.ถกเดือด วาระแต่งตั้ง

กรมฝนหลวงฯ

เปิดงบประมาณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2566 ที่มา ครม.ถกเดือด วาระแต่งตั้ง

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มีการพิจารณาวาระการแต่งตั้งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แต่ไม่ได้ข้อยุติเนื่องจากมีการตีกลับรายชื่อนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ขึ้นเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

คำถามจึงเกิดขึ้นตามมาทันทีว่า เพราะสาเหตุใดตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครม.ถึงมีการถกเถียงกันอย่างดุเดือด คำตอบอาจจะเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้รับแต่ละปีเฉียด 2 พันล้านบาท

จากการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้รับงบประมาณรายงาน 2,071.519 บาท แบ่งออกเป็น รายจ่ายประจำ จำนวน 631.578 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน 1,439.941 ล้านบาท ดังนั้นงบประมาณส่วนใหญ่จึงเป็นรายงานลงทุน

หากเจาะไปที่รายจ่ายงบฯลงทุน จำนวน 1,49.941 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน วงเงิน 598.211 ล้านบาท เป็นงบฯลงทุนที่เป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (หักงบฯดำเนินงานแล้ว) วงเงิน 516.628 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 1.ค่าครุภัณฑ์ วงเงิน 411.054 ล้านบาท อาทิ

– ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 186.457 ล้านบาท ได้แก่ ค่าซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 1 รายการ วงเงิน 116.400 ล้านบาท ค่าซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องเฮลิคอปเตอร์ แขวงลาดยาว จตุจักร กทม. 1 รายการ วงเงิน 54.207 ล้านบาท ชุดควบคุมการทำงานของใบพัด CN-235-220 ตำบลนครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 1 ชุด วงเงิน 9.950 ล้านบาท ใบพัดหลักเครื่องเฮลิคอปเตอร์ (MAIN ROTOR BLADE) แบบ BELL 206B ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2 ชุด วงเงิน 5.900 ล้านบาท

Advertisement

– ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน 15 ล้านบาท

– ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ วงเงิน 37.162 ล้านบาท

– ครุภัณฑ์สำรวจ วงเงิน 172.435 ล้านบาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงิน 105.573 ล้านบาท อาทิ

– โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 1 แห่ง วงเงิน 22.670 ล้านบาท จากวงเงินรวมผูกพันปีงบประมาณทั้งสิ้น 453.407 ล้านบาท

Advertisement

– โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบน ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 1 แห่ง วงเงิน 76.394 ล้านบาท จากวงเงินผูกพันงบประมาณรวมทั้งสิ้น 164.501 ล้านบาท

2.โครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง วงเงิน 923.313 ล้านบาท เป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งทั้งหมด แบ่งออกเป็น เครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 1 ลำ วงเงิน 131.943 ล้านบาท จากวงเงินผูกพันปีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 567.500 ล้านบาท เครื่องบินขนาดกลาง 1 ลำ วงเงิน 131.943 ล้านบาท เครื่องบินขนาดเล็ก 1 ลำ วงเงิน 57.596 ล้านบาท จากงบประมาณผูกพันรวมทั้งสิ้น 144.065 ล้านบาท เครื่องบินขนาดกลาง จำนวน 2 ลำ วงเงิน 275.600 ล้านบาท จากงบประมาณผูกพันรวมทั้งสิ้น 1,252 ล้านบาท เครื่องบินขนาดเล็ก 1 ลำ วงเงิน 63.429 ล้านบาท จากวงเงินผูกพันงบประมาณรวมทั้งสิ้น 158.540 ล้านบาท เครื่องบินขนาดกลาง 2 ลำ วงเงิน 262.800 ล้านบาท จากวงเงินผูกพันงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,314 ล้านบาท และ 3.โครงการดัดแปรสภาพอากาศ วงเงิน 312.254 ล้านบาท

ขณะที่การตรวจสอบย้อนหลังกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้รับงบประมาณ ดังนี้

– งบประมาณรายจ่ายปี 2565 วงเงิน 1,910.815 ล้านบาท
– งบประมาณรายจ่ายปี 2564 วงเงิน 1,945.038 ล้านบาท
– งบประมาณรายจ่ายปี 2563 วงเงิน 2,036.762 ล้านบาท
– งบประมาณรายจ่ายปี 2562 วงเงิน 2,224.424 ล้านบาท
– งบประมาณรายจ่ายปี 2561 วงเงิน 2,224.904 ล้านบาท

ส่วนการประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า งบประมาณปี 2567 วงเงิน 2,079.544 ล้านบาท