จับตาวาระ ครม. เพิ่มวันหยุดกรณีพิเศษ ปี 2566 เคาะ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

จับตาวาระครม. 10 มกรา 66
แฟ้มภาพ

จับตาวาระ ครม. เคาะ 5 พฤษภาคม เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ รวมปี 2566 มีวันหยุดราชการ 19 วัน ก.ท่องเที่ยวฯ ชง เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ก.คลัง ขอไฟเขียว ให้ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดให้วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ รวมปี 2566 มีวันหยุดราชการรวม 19 วัน

ขณะเดียวกันสำนักงบประมาณจะพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จำนวน 5.6 แสนสิทธิ วงเงิน 2,000 ล้านบาท และโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ (บูสเตอร์ชอต) วงเงิน 2,000 ล้านบาท รวม 2 โครงการ 4,000 ล้านบาท ตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ

Advertisement

สำหรับเรื่องเพื่อพิจารณา สภานโยบายการอุดมศึกษา ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรอบวงเงินงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

กระทรวงการคลังขอนุมัติผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุน (โดยวิธีการอนุญาต) สำหรับโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณให้แก่กรมเจ้าท่าในการขุดลอกและบำรุงรักษาความลึกของร่องน้ำสงขลา และร่างกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ขอความเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ส่งผลให้เดือนพฤษภาคม 2566 มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 และหากรวมวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

Advertisement

จะทำให้เดือนพฤษภาคม 2566 มีวันหยุดราชการทั้งสิ้น 3 วัน คือ วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ วันหยุดราชการประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 19 วัน

ขณะที่เดือนเมษายน 2566 จะมีวันหยุดราชการ 5 วัน ดังนี้ วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566-วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์ และวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 วันหยุดชดเชยสงกรานต์ ทั้งนี้ ช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีวันหยุดยาว 5 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2566-วันที่ 17 เมษายน 2566