สำนักนายกฯออกประกาศ รัฐมนตรีลาออก 2 ราย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องรัฐมนตรีลาออก 2 ราย ได้แก่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องรัฐมนตรีลาออก ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยได้มีรัฐมนตรีขอลาออกจากตำแหน่งจำนวน ๒ ราย คือ

1. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 ความเป็นรัฐมนตรีของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

Advertisement

2. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 ความเป็นรัฐมนตรีของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักนายกฯ รัฐมนตรีลาออก 2 ราย