ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน รังสิมันต์ โรม 13 ล้าน เคลียร์หนี้ กยศ.หมดแล้ว

รังสิมันต์ โรม
ภาพจาก Facebook Rangsiman Rome - รังสิมันต์ โรม

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน รังสิมันต์ โรม มีทรัพย์สินรวมกว่า 13 ล้านบาท มีรายได้จากการขายหนังสือ-งานศิลปะกว่า 2 แสนบาท มีหนี้สินรวม 6.6 ล้านบาท เคลียร์หนี้ กยศ.จบแล้ว

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

บัญชีทรัพย์สินฯระบุว่า นายรังสิมันต์ และคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม 13,380,781.60 บาท โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินของนายรังสิมันต์ จำนวน 8,039,177.93 บาท และทรัพย์สินของคู่สมรส จำนวน 5,341,603.72 บาท ขณะที่หนี้สินรวม 6,602,028.18 บาท

สำหรับรายการทรัพย์สินที่มีการยื่นแจ้ง มีดังนี้

  • เงินสด 595,394.20 บาท เป็นของนายรังสิมันต์ 126,000 บาท และคู่สมรส 469,394.20 บาท ซึ่งเป็นเงินสกุลต่างประเทศ
  • เงินฝาก นายรังสิมันต์ 5 บัญชี 70,997.75 บาท และคู่สมรส 3 บัญชี 878,029.27 บาท
  • ที่ดิน 1 แปลงของนายรังสิมันต์ แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กทม. มูลค่า 1,722,000 บาท
  • บ้านเดี่ยว 1 หลัง มูลค่า 4,950,000 บาท
  • รถยนต์ 1 คัน มูลค่า 800,000 บาท
  • สิทธิและสัมปทาน รวม 313,846.46 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นประกันชีวิต-ประกันภัย และรายได้จากหนังสือที่นายรังสิมันต์ ฝากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ จำหน่าย
  • ทรัพย์สินอื่น ๆ 7 รายการ รวม 4,050,513.97 บาท

สำหรับทรัพย์สินอื่น ๆ ของนายรังสิมันต์ มีเพียงการลงทุนในเหรียญดิจิทัลเท่านั้น ทั้งหมด 15 หน่วย มูลค่า 63,337.18 บาท ส่วนรายการทรัพย์สินอื่น ๆ ของคู่สมรส ประกอบด้วย สร้อยคอ ทองคำแท่ง แหวน และเครื่องประดับอื่น ๆ

ขณะที่หนี้สินต่าง ๆ ประกอบด้วย วงเงินเบิกเกินบัญชี (บัตรเครดิต) มีทั้งหมด 5 รายการ ยอดหนี้คงเหลือ 68,532.08 บาท เงินกู้จากสถาบันการเงิน 2 รายการ รวม 6,265,996.10 บาท และหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ ของบริษัท โค-โลคัล จำกัด มูลค่าหนี้ 267,500 บาท

ด้านรายได้-รายจ่าย นายรังสิมันต์ มีรายได้ต่อปี รวม 1,936,736.67 บาท แบ่งเป็นเงินเดือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1,362,720 บาท เบี้ยประชุม 228,000 บาท รายได้จากการขายภาพศิลปะและหนังสือ รวม 200,185.69 บาท รายได้จากการรับให้ (งานมงคลสมรส) 139,811.11 บาท และโบนัสจากธุรกิจขายตรง 6,020.55 บาท

ขณะที่คู่สมรส มีรายได้รวมต่อปี 384,000 บาท โดยเป็นรายได้จากการขายรวม 84,000 บาท และรับจากบุพการี 300,000 บาท

ขณะที่รายจ่าย นายรังสิมันต์ มีรายจ่ายรวม 1,799,290.53 บาท และคู่สมรส มีรายจ่ายรวม 149,438.58 บาท ทั้งนี้ นายรังสิมันต์ระบุว่า มีค่าใช้จ่ายเรื่องการชำระหนี้ กยศ. จำนวน 48,699.53 บาท และระบุหมายเหตุว่า กยศ.ชำระหมดแล้ว

ด้านสถานภาพสมรส นายรังสิมันต์ ระบุสมรสกับ Miss Ivana Kurniamati เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563