เพื่อไทย แจง 4 ข้อ เงินดิจิทัล ใครมีสิทธิได้ เป็นรัฐบาลทำด่วน

เพื่อไทย แจง 4 ข้อ เงินดิจิทัล

เพื่อไทยประกาศเดินหน้า แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท อย่างเร่งด่วน กระจายรายได้สู่ชุมชน พร้อมแจง ใครมีสิทธิได้รับบ้าง

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 จากกรณณีที่พรรคเพื่อไทย ได้ประกาศมาอย่างต่อเนื่อง คือ หากพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล จะเร่งนำนโยบายเศรษฐกิจของพรรคมาเป็นหลัก โดยนโยบายที่สำคัญคือ การเติมเงิน 1 หมื่นบาท ในดิจิทัลวอลเลต เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

ล่าสุด เพจพรรคเพื่อไทยได้โพสต์เฟซบุ๊ก มีเนื้อหาว่า ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยอย่างหนักต่อเนื่องมาหลายปี พรรคเพื่อไทย จึงมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเป็นรัฐบาลจะเดินหน้า ‘นโยบาย Digital Wallet 10,000 บาท’ อย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน บรรเทาปัญหาปากท้องให้พี่น้องประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ให้ระบบเศรษฐกิจกลับมาหมุนเวียนอีกครั้ง

โดย 1.คนไทยอายุ 16 ปีขึ้นได้ จะได้เงินดิจิทัล 10,000 บาทโดยตรงผ่าน ‘กระเป๋าเงินดิจิทัล’ (Digital Wallet) เพื่อจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

1.Digital Wallet 10,000 บาท ที่ได้รับมาสามารถใช้จ่ายในรัศมี 4 กิโลเมตร แต่ปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะภูมิประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกคน

Advertisment

2.สามารถใช้จ่ายได้ภายใน 6 เดือน ด้วยบัตรประชาชน ผ่านแอปพลิเคชั่น ไม่สามารถเบิกถอนเป็นเงินสดได้ แต่หากไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชั่นจะสามารถใช้จ่ายผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมโค้ดส่วนตัว

3.Digital Wallet 10,000 บาทนี้จะถูกส่งตรงถึง ‘กระเป๋าเงินดิจิทัล’ ของประชาชน ภายใต้ระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย จึงไม่มีช่องว่างให้ใครฉวยโอกาสหาประโยชน์ระหว่างทาง ปิดโอกาสไม่ให้เกิดการหักหัวคิวในทุกขั้นตอน

4.นโยบาย Digital Wallet 10,000 บาท ของพรรคเพื่อไทย มุ่งเดินหน้านโยบายเงินดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วยแนวคิดที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยทัศนคติเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ

เพื่อไทย แจง 4 ข้อ เงินดิจิทัล

Advertisment