เศรษฐา เผยกฎหมายสมรสเท่าเทียมเข้าสภา 21 ธ.ค.นี้

เศรษฐา ทวีสิน
เศรษฐา ทวีสิน

ครม.ผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม “เศรษฐา” เผยเข้าสภา 21 ธันวาคมนี้

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) เสนอให้มีการส่งร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมต่อสภา

โดยร่างกฎหมายฉบับที่รัฐบาลเสนอผ่านการได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในขั้นตอนการยกร่างและรับฟังความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลยุติธรรม หลังจากนั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบร่างกฎหมายเพื่อความรอบคอบอีกครั้งหนึ่งแล้ว นายกฯ กล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้คนเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีสิทธิ หน้าที่ และสถานะทางครอบครัวเท่าเทียมกับคู่สมรสที่เป็นชายหญิง สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเพศ ต้องถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับทุก ๆ ฝ่ายด้วย เข้าใจว่าจะเข้าสภาวันที่ 21 ธันวาคม


ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีผลทางกฎหมายเกี่ยวกับมรดกและทายาทด้วยหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ทุกอย่างเท่าเทียมหมดตามที่ชายและหญิงสมรสกัน