เช็กเงื่อนไขมาตรการ “พักหนี้-ปลดหนี้ SMEs” ลงทะเบียน 1 ม.ค.นี้

แก้หนี้ หนี้นอกระบบ

เริ่มแล้วมาตรการ “พักหนี้-ปลดหนี้ SMEs” โดย บสย. ตามนโยบายแก้หนี้ทั้งระบบของรัฐบาล ลงทะเบียน 1 ม.ค. 2567

วันที่ 2 มกราคม 2567 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบอย่างจริงจังและให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วนั้น ล่าสุดในส่วนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยคณะกรรมการ บสย. ได้มีมติอนุมัติดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ตามที่ บสย.เสนอ รวม 2 โครงการ คือ

ชัย วัชรงค์
ชัย วัชรงค์

1.มาตรการพักหนี้ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 18 เดือน เริ่ม 1 ม.ค. 2567-30 มิ.ย. 2568) ตามเงื่อนไข ดังนี้

  • เป็นลูกหนี้ SMEs รหัส 21 (รหัสสถานะบัญชี 21 สำหรับลูกหนี้ค้างชำระเกิน 90 วันจากผลกระทบโควิด 2019 หรือ NPL) (ณ 31 ธันวาคม 2566) ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่มีวงเงินสัญญาไม่เกิน 10 ล้านบาท
  • เป็นลูกหนี้ บสย.ที่เข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และเข้าร่วม มาตรการ “บสย.พร้อมช่วย” และปฏิบัติตามเงื่อนไขเป็นระยะเวลา 3 เดือน สามารถพักชำระค่างวด 1 ปี (ไม่เกิน มิ.ย. 2568)
  • ภายหลังครบกำหนดพักชำระหนี้ ให้ชำระค่างวดตามแผนปรับโครงสร้างหนี้เดิม
  • คาดว่าจะสามารถช่วยลูกหนี้เข้าร่วมโครงการและกลับเข้าสู่ระบบได้ประมาณ 64,000 ราย โดยระยะเวลาการพักชำระหนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการยื่นความจำนงของลูกหนี้ (ระยะเวลารวม 18 เดือน และต้องผ่อนชำระต่อเนื่อง 3 เดือน)
  • เปิดลงทะเบียน 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง LINE Official Account @tcgfirst และสำนักงานเขต บสย.ทั่วประเทศ

2.ต่อยอดมาตรการ 3 สี “ปลดหนี้” มาตรการสีฟ้า ลดเงินต้น 15% (ระยะเวลา 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2567)

  • สำหรับลูกหนี้ บสย.ที่เข้าร่วมโครงการ “บสย. พร้อมช่วย” ปรับโครงสร้างหนี้ บสย. เข้ามาตรการ 3 สี ในกลุ่มสีเขียว และเข้ามาตรการสีฟ้า (มาตรการ 3 สี ม่วง เหลือง เขียว)
  • เป็นลูกหนี้ บสย. กลุ่มสีเขียว ที่มีประวัติการชำระดีต่อเนื่อง 3 เดือนและต้องการ “ปลดหนี้” บสย. ช่วยลูกหนี้ ตัวเบายิ่งขึ้น บสย. ลดเงินต้น 15% โดยต้องปลดหนี้ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

โครงการต่อยอดมาตรการสีฟ้า ปลดหนี้ ลดเงินต้น 15% (ม่วง เหลือง เขียว และฟ้า) เป็นโครงการเพิ่มเติมต่อจากมาตรการ 3 สี สำหรับลูกหนี้ กลุ่มสีเขียว ผ่อนดี 3 งวดต่อเนื่องที่ต้องการปลดหนี้ โดยสามารถยื่นความประสงค์ขอเข้ามาตรการสีฟ้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567 คาดว่าจะช่วยลูกหนี้กลุ่มไมโคร หรือรายย่อย กลับเข้าสู่ระบบได้เร็วขึ้น คาดว่าจะช่วยแก้หนี้ ปลดหนี้ ได้ประมาณ 5,000 ราย


ลูกหนี้ที่ต้องการขอรับคำปรึกษาเรื่องแก้หนี้ ปลดหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ สามารถขอรับคำปรึกษาฟรี ได้ที่ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A.Center หรือลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาฟรี ที่ LINE Official Account @tcgfirst