ชัยธวัช กระทู้ถามปม ทักษิณ-ประชามติ ภูมิธรรม สวนอย่าวนชั้น 14

ชัยธวัช ภูมิธรรม

สภาเดือด ชัยธวัช ผู้นำฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามนายกฯ ชี้วางยาประชามติ ไม่อยากให้ผ่าน แตะนักโทษชั้น 14 ภูมิธรรมสวนทันควัน อย่าหมกมุ่นแต่ หมวด 1 หมวด 2 และวนแต่ชั้น 14

วันที่ 11 มกราคม 2567 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภา เป็นประธานที่ประชุม พิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ถามนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เรื่องกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญ และการสร้างความชอบธรรมเพื่อฟื้นฟูระบบนิติรัฐให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นายกฯ ได้มอบหมายให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาศึกษาการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นผู้ชี้แจงแทน

นายชัยธวัชถามว่า คณะกรรมการพิจารณาศึกษาการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตั้งคำถามประชามติว่า เห็นชอบหรือไม่ที่จะทำรัฐธรรมนูญใหม่ โดยไม่แก้หมวด 1 และ 2 พรรคก้าวไกลมองว่าเป็นคำถามขัดหลักการประชาชนเป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญ การห้ามแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับแสดงว่า คนเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ได้ทั้งฉบับมีแค่คณะรัฐประหารหรือไม่

การตั้งคำถามเช่นนี้ทำให้ประชาชนบางส่วนรู้สึกถูกกีดกันจากการทำรัฐธรรมนูญใหม่ เป็นคำถามประชามติที่กังวลมากเกินจำเป็น ช่วงเวลาไม่นานนี้มีการสร้างความกลัว ความเข้าใจผิดว่าการแก้หมวด 1 และ 2 กระทบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งที่รัฐธรรมนูญแต่ละหมวดโยงใยกัน

ตั้งแง่ รัฐบาลวางยาประชามติ

การล็อกไม่ให้แก้หมวดใดจะสร้างปัญหาได้ การห้ามแก้หมวด 1 และ 2 ถ้าอนาคตมีความจำเป็นต้องแก้จะทำอย่างไร เพราะไปเขียนล็อกไม่ให้แก้ นอกจากนี้ การจัดทำประชามติไม่ได้ระบุให้ทำโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) อาจวางยาตัวเอง เมื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญ โดยใช้ ส.ส.ร. อาจทำให้สว.ไม่เห็นชอบ อ้างประชามติไม่พูดถึง ส.ส.ร.เป็นเงื่อนไขให้ประชามติผ่านยากขึ้น ตั้งคำถามด้วยความรู้สึกจงรักภักดีล้นเกิน อยากทราบว่าจะทบทวนคำถามประชาชาติหรือไม่

นายภูมิธรรมจึงชี้แจงว่า เราอยากแก้ให้การแก้รัฐธรรมนูญเดินหน้า แต่ต้องดูความจริงว่า ทุกพรรคไม่ให้แก้ไขหมวด 1 และ 2 การแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยและแก้ปัญหาประเทศได้ ถ้าเราไม่กังวลเรื่องนี้ ปล่อยข้ามไป ทางออกจะไปได้ไกลมากขึ้น การพยายามเลี่ยงหมวด 1 และ 2 ที่สังคมติดใจจะหนีจากปัญหาความขัดแย้ง กลุ่มต่าง ๆ เกือบทั้งหมดไม่ให้แตะหมวด 1 และ 2 แตกต่างจากพรรคก้าวไกล

อย่าหมกมุ่น แค่ หมวด 1 หมวด 2

“เราไม่อยากแตะเรื่องนี้ ท่านอย่าไปหมกหมุ่นกับหมวด 1 และหมวด 2 ทำไมต้องกังวลใจเรื่องนี้มากไป ถ้าละเว้นได้ ปัญหาจะได้รับการแก้ไขมากขึ้น จากการสอบถามทุกกลุ่มไม่มีใครให้แตะ ขอให้ใช้สติและคิดอีกครั้ง มาช่วยให้เกิดประชาธิปไตยดีกว่า” นายภูมิธรรมกล่าว

นายภูมิธรรมกล่าวต่อว่า ส่วนจะทบทวนคำถามประชามติใหม่หรือไม่ วันนี้เรื่องยังไม่ถึงรัฐบาล ยังเป็นเรื่องของคณะกรรมการที่ยึดตามเสียงส่วนใหญ่ไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2 แต่ก็บันทึกความเห็นต่างลงไป อยู่ระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรีสรุป จะพยายามทำให้เสร็จภายในเดือน ม.ค. ส่วนเรื่องการตั้ง  ส.ส.ร.นั้น ถือเป็นอีกขั้นตอน ยังไม่จำเป็นต้องสร้างความสับสนเรื่องการทำประชามติ

ชัยธวัช จี้ปมนักโทษชั้น 14

จากนั้นนายชัยธวัชสอบถามเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การเมืองขณะนี้ยังมีคดีผู้ถูกคุมขังทางการเมืองที่แสดงความเห็นทางการเมืองเพิ่มขึ้นในรัฐบาลชุดใหม่  การคุกคามทางการเมืองก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง แม้จะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วยังมีคดีการคุกคามทางการเมืองเกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 70 กว่ากรณี จากคดีทั้งหมด 203 คดี ขณะเดียวกัน ความรู้สึกเรื่องกระบวนการยุติธรรม 2 มาตรฐานรุนแรงขึ้น เพราะมีคนได้รับสิทธิรักษาพยาบาลนอกเรือนจำ อยู่ในโรงพยาบาล ชั้น 14 เทียบเคียงกับนักโทษคนอื่นที่ไม่ได้รับการรักษาตัว

เพื่อไทยประท้วงวุ่น

ทำให้นายไชยวัฒนา ติณวัฒน์ สส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นประท้วงทันที บอกว่านายชัยธวัชใช้เวลาตั้งกระทู้ถามสดเกินเวลาที่กำหนด 15 นาทีแล้ว แต่นายวันมูหะมัดนอร์วินิจฉัยให้นายชัยธวัชพูดต่อได้ เมื่อนายชัยธวัชพยายามจะพูดต่อ ก็ถูกนายไชยวัฒนาขัดจังหวะประท้วงเรื่อย ๆ

ทำให้นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ประท้วงว่า คำวินิจฉัยประธานเป็นที่สุด จะดื้อดึงทำไม ชั้น 14 แตะไม่ได้ใช่ไหม เดี๋ยวจะเอาข้าวผัดกับโอเลี้ยงไปฝาก ทำให้นายไชยวัฒนาตอบโต้ว่า นายวิโรจน์เลอะเทอะ “เป็นบุญคนกรุงเทพฯแล้ว” ก่อนที่นายวันมูหะมัดนอร์จะตัดบทการประท้วงไม่ให้วุ่นวายออกไป โดยให้นายภูมิธรรมชี้แจงตอบกระทู้ถามสดต่อไป

นายภูมิธรรมชี้แจงว่า รัฐบาลไม่เห็นด้วยกับการคุกคามให้เกิดความหวาดกลัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย แต่ถ้ามีกฎหมายแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามอาจผิดมาตรา 157 ดังนั้น อะไรผิดกฎหมายอย่าไปท้าทาย อยากให้จับมือ หาช่องทางคุยกัน หาข้อสรุปลดความขัดแย้ง เราคุยกันได้ ถ้าเป็นปัญหาระดับปฏิบัติ ก็แก้ทางปฏิบัติ อะไรไม่ชัดเจนต้องเอาข้อมูลที่เป็นรูปธรรมมาหาทางออกกัน

ย้อนก้าวไกล ไม่เข้าใจกฎหมาย

เรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมกันที่เกี่ยวกับชั้น 14 นั้น ท่านไม่เข้าใจรายละเอียดของกฎหมาย ถ้าเข้าใจคงไม่รู้สึกแบบนี้ กฎหมายที่ออกมาเพื่อให้เกิดความเสมอภาค ซึ่งเกิดสมัยรัฐบาลที่แล้ว ไม่ใช่รัฐบาลพรรคเพื่อไทย เป็นกฎหมายตามหลักสากล ลดความแออัดในคุก ให้คนป่วยหรือคนใกล้พ้นโทษ ไปใช้ชีวิตข้างนอกได้ ไม่ได้สร้างหลักขึ้นมาเพื่อดูแลใครในชั้น 14 แพทย์ก็ยืนยัน การตัดสินใจแพทย์เป็นที่สุด


“อย่าเอาเรื่องกระบวนการปกติมาโยนใส่รัฐบาล สร้างความไม่เสมอภาค 2 มาตรฐาน ขอให้ใจกว้าง ใจเย็น ใจเที่ยงธรรม เรื่องนี้ไม่ใช่กระบวนการพิเศษทำเพื่อใคร ขอให้เปิดกว้างไปให้ไกล ถึงประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก อย่าวนเฉพาะชั้น 14” นายภูมิธรรมกล่าว