มณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา เสียชีวิต อายุ 59 ปี

มณเฑียร บุญตัน
ภาพจาก YouTUbe Senate Channel

วุฒิสภาแจ้งสื่อมวลชน มณเฑียร บุญตัน สมาชิก สว. อดีตนายกสมาคมคนตาบอด เสียชีวิต อายุ 59 ปี

วันที่ 2 มีนาคม 2567 มติชน รายงานว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แจ้งข้อความผ่านไลน์กลุ่มสื่อมวลชนประจำรัฐสภา ถึงกรณีการจากไปของนายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ว่า แจ้งเพื่อทราบเบื้องต้น ท่านมณเฑียร บุญตัน ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว อยู่ระหว่างรอรายละเอียดจากเจ้าภาพ หากได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

นายมณเฑียร บุญตัน เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2508 จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, Bachelor of Arts (Honor (Music)) St.Olaf College, Minnesota, U.S.A., Master of Arts (Music Theory and composition with minor in Speech and Communication) University of Minnesota, U.S.A.

เป็นอดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ทำงานด้านการช่วยเหลือและผลักดันสิทธิและสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เป็นผู้แทนคนพิการคนแรกในประเทศไทย และคนแรกในอาเซียนที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ (UN-Committee Convention on the Rights of Persons with Disabilities-CRPD) วาระปี พ.ศ. 2556-2559

ในบทบาทด้านการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นายมณเฑียรเคยได้รับฉายาคนดีศรีสภา ปี 2551 จากสื่อมวลชนประจำรัฐสภา รวมถึงทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ยังเคยจัดพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องนายมณเฑียร ในฐานะบุคคลที่เป็นผู้เชื่อมสัมพันธไมตรี และทำคุณประโยชน์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นด้วย