นายกฯ ย้ำโครงการรัฐต้องไม่มีทุจริต-กำชับ “ก.พ.”เชิญนักการเมืองอบรม ป.ย.ป.รุ่น3ก่อนเลือกตั้ง

 

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า ได้กำชับทุกหน่วยงานไปว่า ทุกโครงการทุกการดำเนินงานภาครัฐต้องไม่ให้มีทุจริตเด็ดขาด โครงการใดที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องตรวจสอบและแก้ไข ซึ่งภาคประชาชนเองก็ต้องไม่เรียกไม่เสนอผลประโยชน์ให้ ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้วันข้างหน้าต้องไม่มีการทุจริต เนื่องจากเป็นอนาคตของประเทศ

ขณะเดียวกันได้กำชับให้ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งแผนคน แผนงาน แผนเงิน เพื่อไม่ให้เกิดภาระด้านงบประมาณทั้งงบประจำปีและงบฯ กลาง

ทั้งยังย้ำกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้เปิดหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)  เพื่อให้นักการเมืองและผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ การแก้ปัญหาและการเดินหน้ายุทธศาสตร์ประเทศ ปรับกระบวนการทางความคิด โดยต้องให้เสร็จก่อนการเลือกตั้ง

Advertisment

ด้าน นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.  กล่าวว่า หลักสูตร ป.ย.ป.นี้ มีมาแล้ว 2 รุ่น รุ่นแรก เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง รุ่นที่ 2 เป็นระดับผู้ว่าราชการจังหวัด  แต่ละหลักสูตรจะใช้เวลา 3 เดือน มีการลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาให้ประชาชนมาเสนอต่อนายกรัฐมนตรี รุ่นที่ 3 ก็จะลงไปในระดับผู้นำท้องถิ่น อบต. อบจ. และทำพร้อมกันทั้ง 6 ภูมิภาค