ก.อ.มีมติแต่งตั้งโยกย้ายอัยการ 733 ตำแหน่ง ทีมโฆษกขยับเพียบ!

เมื่อวันที่ 5 กันยายน นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุดเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) รวม 15 คน ครั้งที่ 10/2561 โดยมีวาระสำคัญพิจารณาแต่งตั้งให้ความเห็นชอบพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการ 733 ตำเเหน่งโดยมีมติเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการอัยการต่างๆ ดังนี้ แต่งตั้งโยกย้ายรองอธิบดีอัยการ 89 ตำเเหน่ง ระดับอัยการพิเศษฝ่ายจำนวน 148 ตำเเหน่ง ข้าราชการอัยการชั้น 6 จำนวน 99 คน ชั้น 5 จำนวน 103 คน ชั้น 4 จำนวน 106 คน ชั้น 3 จำนวน 105 คน รวมถึงไปเป็นอัยการอาวุโส จำนวน 83 คน โดยทุกตำเเหน่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

โดยระดับรองอธิบดีอัยการมีตำเเหน่งที่น่าสนใจดังนี้ นายบัณฑูร ทองตัน รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 9 ซึ่ง ก่อนนี้เคยรับผิดชอบคดีการบุกรุกที่ดินหลายสำนวน เช่น หาดเลพัง จังหวัดภูเก็ต เเละชนะคดีในศาลฎีกาหลายคดี ทำให้สามารถปกป้องผลประโยชน์ให้กับรัฐมีมูลค่ารวมกันหลายพันล้านบาท ไปดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 8

นายศักดา ช่วงรังษี ซึ่งเป็นเลขานุการของ นายเข็มชัย อัยการสูงสุด (อสส.) จากอัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการสูงสุดไป ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด  ระดับอัยการพิเศษฝ่ายมีรายชื่อที่น่าสนใจดังนี้

นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดอาวุโสอันดับ 1 จากตำเเหน่ง อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการสูงสุด ดำรงตำแหน่ง อัยการพิเศษฝ่าย (สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 1) สำนักงานคณะกรรมการอัยการ


นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเคยเป็นมือประสานงานช่วยเหลือกฎหมายคดีน้องปาล์ม ที่ถูกรถตู้ของ ก.สาธารณสุขชนจนชนะคดีในศาลชั้นต้น จากอัยการพิเศษฝ่าย (สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายบริหารอาคารและที่ดิน) สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้เเถลงข่าวให้ข้อมูลหลักในคดีสำคัญหลายคดี จากอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรม) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ไปดำรงตำแหน่ง อัยการพิเศษฝ่าย (สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายบริหารอาคารและที่ดิน) สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

นายประเสริฐ กาญจนอุทัย อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย) สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งประจำที่สำนักงานอัยการสูงสุด เเจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นที่ทำการหลักของอัยการคอยช่วยเหลือให้ความรู้ข้อกฎหมายเเก่ประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือจากอัยการไปดำรงตำแหน่ง อัยการพิเศษฝ่าย (สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 2) สำนักงานคดีแพ่ง

จากตำเเหน่งบริหารไปเป็นอัยการอาวุโสที่น่าสนใจได้เเก่

นายวันชาติ สันติกุญชร โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด คนปัจจุบัน จากอธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
พ้นไปดำรงตำแหน่ง อัยการอาวุโส (สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 1) สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย

นายอำนาจ โชติชัย ดำรงตำแหน่ง อัยการอาวุโส (สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ 2) สำนักงานต่างประเทศ

 

 

ผลประชุม ก.อ. ครั้งที่ 10/2561 เรื่อง พิจารณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการ

ที่มา มติชนออนไลน์

Previous articleเด็กในสหราชอาณาจักรกว่า 4 ล้านคน อยู่ในครอบครัวรายได้น้อย เข้าไม่ถึงอาหารเพื่อสุขภาพ
Next article“บินไทย” แจ้งยกเลิกเที่ยวบินไปโอซากาจนถึง 11 ก.ย.นี้