สภากลาโหมไฟเขียวยุทธศาสตร์พัฒนา-เพิ่มขีดความสามารถยุทโธปกรณ์-พร้อมรบ

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่กระทรวงกลาโหม พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมครั้งที่ 8/2560 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2560-2579 ที่มุ่งสู่การพัฒนา ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทยและพันธมิตรอาเซียน โดยกำหนดเป้าหมายให้กระทรวงกลาโหมมีขีดความสามารถผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อความพร้อมในการรบ รวมถึงสนับสนุนให้ภาคเอกชนดำเนินกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อผลิตใช้ในราชการและการพาณิชย์โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 4 ระยะ แบ่งออกเป็นระยะละ 5 ปี

 


ที่มา : มติชนออนไลน์