แก้รัฐธรรมนูญ : ประชุมร่วมรัฐสภา ส.ว.ปักธงค้าน ส.ส.ร. ไม่ยอมถูกปิดสวิตช์

คิกออฟเกมแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 วันแรก ขั้นรับหลักการ ผู้ทรงเกียรติในรัฐสภา 737 ชีวิต ทั้ง ..และ .. อภิปรายอย่างกว้างขวาง ใน 6 ญัตติที่บรรจุไว้ในระเบียบวาระ  

1.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 ที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทย

2.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 ที่เสนอโดยพรรคร่วมรัฐบาล

3.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 270 และมาตรา 271 ในเรื่องการปฏิรูปประเทศ

4.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 159 และยกเลิกมาตรา 272 เรื่องยกเลิกอำนาจ ..ในการโหวตนายกรัฐมนตรี

5.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติมที่ให้ยกเลิกมาตรา 279 ที่ให้ยกเลิกประกาศและคำสั่งของหัวหน้า คสช.

6.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติมที่ให้ยกเลิกมาตรา 93 และมาตรา 101 (4) ให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง .. 2 ใบตามรัฐธรรมนูญปี 2540  

ทั้ง 6 ญัตติ ถูก .. – .. ตั้งวงทั้ง ชำแหละเชลียร์ ก่อนจะมีโหวตทั้ง 6 ญัตติในวันที่ 24 กันยายน 2563

ผู้แทนฯ หนุนร่างรัฐธรรมนูญโดย ...

การอภิปรายแก้รัฐธรรมนูญเริ่มต้นตั้งแต่ช่วง 10.30 . ประเด็นที่หยิบยกเป็นวาระหลักคือการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256 เพื่อนำไปสู่การมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (...)  หัวหอกฝ่ายค้านสมพงษ์ อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ยกเหตุผลความจำเป็นจะต้องมี ...เพราะเนื้อหาในหลายส่วนเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันไปหมด การจะแก้ไขเป็นรายมาตราก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้หมด และมีที่มาจากผลพวงของการรัฐประหาร มีการวางกลไกต่างๆ ไว้ ซึ่งบางเรื่องอาจยังไม่เห็นปัญหาแต่อาจจะเป็นปัญหาในอนาคต

จึงได้เสนอให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยผ่านกระบวนการของสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ... โดยมี ... ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในแต่ละจังหวัด และ ... ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นและให้ไปทำประชามติ

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประชาชนจะมีส่วนร่วมตั้งแต่การเลือก ... การกำหนดเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญและการให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ อันจะถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนโดยประชาชน และเพื่อประชาชนโดยแท้จริง

ขณะที่จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่าร่างของพรรคร่วมรัฐบาลกำหนดให้มีการตั้ง ... เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ถ้ามีการจัดตั้ง ... ขึ้นมาระหว่างการยกร่าง ประชาธิปัตย์จะมีส่วนร่วมในฐานะพรรคการเมือง ด้วยการนำเสนอประเด็นต่าง เพื่อประกอบการพิจารณาของ ... และร่วมให้ความเห็นอันเป็นประโยชน์ในฐานะผู้ปฏิบัติ และผู้ใช้รัฐธรรมนูญ

ขณะที่..อนุดิษฐ์ นาครทรรพเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ในฐาน .. กทม.ยืนยันว่าการมี ...ไม่ได้เป็นการตีเช็คเปล่าให้ ...ไปร่างตามใจชอบ

หาก ...ร่างมาไม่ดี รัฐสภาก็สามารถตีกลับได้ หรือประชาชนทำประชามติไม่เห็นชอบ ก็ไม่สามารถบังคับใช้ได้อยู่แล้ว จึงไม่ใช่การตีเช็คเปล่า และคิดว่าคุ้มหากจะต้องใช้งบประมาณประชามติเป็นหมื่นล้านบ้าน แลกกับการปล่อยให้เกิดความขัดแย้ง

อีกความคิดเห็นที่น่าสนใจในประเด็น ...มาจาก ตัวแทนพรรคก้าวไกลธีรัจชัย พันธุมาศ..ก้าวไกล ที่ตั้งข้อสังเกตร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ในส่วนของ ...ของฝ่ายรัฐบาล ว่า สัดส่วน ...20 คน มาจากที่ประชุมอธิการบดี แค่เพียง .ธรรมศาสตร์ แค่กลุ่มนักศึกษาขอชุมนุมในพื้นที่มหาวิทยาลัยยังไม่อนุญาต ดังนั้น สำนักอธิการบดีมีโอกาสถูกแทรกแซง ส่วนโควตาที่ให้นักเรียน นักศึกษา 10 คนนั้น แล้วให้ กกต.เลือก เชื่อว่าอย่าง รุ้ง ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล และ พนกวิน  พริษฐ์ ชิวารักษ์ แกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ไม่มีทางที่จะได้เป็น...แน่นอน

ถ้าใจอยากเห็นอนาคตของประเทศ เราให้ประชาชนร่วมร่างอย่างมีสติ ถ้าใจอยู่ต่อทนแรงเสียดทานไปเลย การเห็นแก่ตัวหรือไม่วัดกันยาวๆ ในการโหวตพรุ่งนี้

..ปักธงค้าน ...

ทว่าประเด็นการตั้ง ... ถูก ..ส่วนใหญ่ลุกขึ้นอภิปรายคัดค้าน ตัวอย่างเช่น

เฉลิมชัย เฟื่องคอน..อภิปรายว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ระบุให้แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ มีแต่ให้แก้เพิ่มเติมเท่านั้น  ดังนั้นการขอแก้ไขมาตรา 256 ให้ตั้ง ...มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับคือ การล้มล้างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เกรงว่า อาจมีการไปยื่นให้อัยการสูงสุด หรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับทำได้หรือไม่

เสรี สุวรรณภานนท์.. กล่าวว่าในข้อเสนอญัตติที่เสนอให้มี ... ผมก็ให้ความสำคัญกับการมี ... แต่บรรยากาศปัจจุบัน ช่วงนี้ออกมาเรียกร้องทางการเมืองสูง และเรียกร้องให้ ...มาจากการเลือกตั้งของประชาชนลองนึกภาพถ้า ...มาจากประชาชน ไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจ แต่แนวโน้มก็มาจากพรรคการเมือง เพราะเขามีหัวคะแนน วิธีการที่จะทำให้ชนะเลือกตั้ง และที่สุดแล้วอาจเห็น ...จากการเลือกตั้งซื้อเสียงมากที่สุด

..ที่พูดมาจากประชาชน จะทำหน้าที่ที่จะร่างรัฐธรรมนูญได้อย่างดี   แต่ตอนนี้ ..งง โดนม็อบว่าตัวเองมาจากประชาชนจริงหรือเปล่า จึงต้องให้มี ...

...เราเสนอให้มาจากการเลือกตั้ง คือมาจากวิธีการที่เราได้ .. มาจากการเลือกตั้ง และรัฐธรรมนูญบัญญัติให้..แก้รัฐธรรมนูญได้อยู่แล้ว หากรัฐธรรมนูญที่นำไปใช้เกิดปัญหาหรือขัดข้อง


สมชาย แสวงการ.. เปรียบเทียบว่า รัฐธรรมนูญมีรูรั่วตรงไหนก็อุดตรงนั้น ทำไมต้องรื้อใหม่ เหมือนสภาน้ำรั่ว ก็ต้องอุดตรงนั้น ถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปรื้อสภาใหม่ พรรคร่วมฝ่ายค้าน ...มาจากการเลือกตั้ง 200 คน  มาจากการเลือกตั้ง ร่วมกันศึกษาว่ามาตราไหนใช้แล้วอยากแก้ ถ้า ..จังหวัดใดก็ได้ส...แบบนั้น เพื่อไทย จะได้ ... 54 คนพลังประชารัฐ ได้ ...48 คน ภูมิใจไทย 24 คน ก้าวไกล 21 คน ประชาธิปัตย์ 21 คน ชาติไทยพัฒนา 5 คน คือสถิติมาจากการเลือกตั้ง ถ้ามาจากหัวคะแนนจะมี ...ทำไม  

ในรัฐธรรมนูญมีหลายมาตราที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ ไม่ใช่มีแค่อยู่ในหมวด 1 หรือ หมวด 2 เช่น มาตรา 171 172 175 176 178 ถ้า ...ที่จะมาเป็นตัวแทนแล้วไม่มีกรอบแล้วไปตรงกับกลุ่มคนที่กำลังเดินหน้าอ้างปฏิรูปสถาบันแต่เนื้อในเป็นปฏิปักษ์ จึงยอมไว้ใจไม่ได้ และทำไมแก้รัฐธรรมนูญไม่กี่มาตรา ทำไมต้องใช้ 1.5 หมื่นล้านไปทำประชามติ ในอนาคตอยากแก้ตรงไหนไปศึกษาก่อน

..ไม่ยอมถูกปิดสวิตช์

เฉลิมชัย เฟื่องคอน. กล่าวว่า การปิดสวิตช์ส..ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา272 นั้น ถามว่า ..250คนทำผิดอะไร ถึงขั้นที่จะต้องปิดสวิตช์ส..ไม่ให้ทำตามหน้าที่ในรัฐธรรมนูญ ทั้งๆ ที่ส..อยู่มาไม่ถึง 2 ปีก็จะปิดสวิตช์แล้ว ขณะนี้ประเทศมีปัญหามากมาย ดังนั้น นายกฯ ควรปิดสวิตช์ส..ด้วยการยุบสภา เลือกตั้งใหม่ น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่า

เสรี สุวรรณภานนท์สวมบทนักร่างรัฐธรรมนูญ ที่เคยเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 2540 และ 2550 โดยอ้างถึงคำอ้างของนายชวน หลีกภัย ที่เคยกล่าวไว้ในงานหนึ่งที่ .ธรรมศาสตร์ โดยระบุว่า .. 2540 รับเงินจาก .. ขาดความเป็นอิสระ

ดังนั้น รัฐธรรมนูญ 50 กลับมาคิดว่า ..มาจากการเลือกตั้งขาดความเป็นอิสระ วิธีแก้ปัญหาให้มี ..ให้มาจากการเลือกตั้งครึ่งหนึ่ง และสรรหาครึ่งหนึ่ง ถ้าเลือกตั้งดีจริงไม่พัฒนาอย่างละครึ่งจึงกลายเป็นปลาสองน้ำ และเป็นปัญหาอีก ตอน ..2550 เขียนเลยว่าห้ามเป็นญาติ เป็นผัวเมีย พ่อ แม่ ลูกกัน เพื่อปิดปัญหา ไม่ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสองสภา

แต่รัฐธรรมนูญ 2560 ก็ทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศ จะถูกออกมารูปแบบใดขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของประเทศ และช่วงเวลา และ ..ทำหน้าที่อยู่บนรักษาผลประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศ ไม่ได้มองว่าคนแต่งตั้งมาเป็นพวกเดียวกัน แต่ก็คนพวกเดียวกัน เพราะ คสช.เห็นถึงความสามารถ ไม่มีอะไรดีที่สุด หรือ แย่ที่สุด

ชาญวิทย์ ผลชีวิน. หรือโค้ชหรั่งยกความเป็นนักกีฬาที่เข้ามาตามกติกาเดียวกับ ..

เรามาด้วยกติกาเดียวกัน มีทั้ง .. และ .. เล่นมาด้วยกันเลย อยู่ดี บอกว่า .. ใช้ไม่ได้ จะไม่ให้ .. ทำงานแล้ว ที่มาไม่ดีมาจากเผด็จการ ผมฟังแล้วก็สะท้อนใจ ก็มากติกาเดียวกับท่าน รัฐธรรมนูญเดียวกัน ท่านจะมากล่าวหาผมไม่ได้นะครับ ผมไม่ยอม และลงสนามเหมือนกัน เล่นในนามทีมชาติเหมือนกัน เรา 750 คนเล่นในนามทีมชาติไทยทำงานให้ประเทศก้าวหน้า

ระบบเลือกตั้ง

ส่วนระบบเลือกตั้งที่ฝ่ายค้านต้องการให้กลับไปใช้รูปแบบบัตร 2 ใบเหมือนรัฐธรรมนูญ 2540 สมาชิกอภิปรายค่อนข้างน้อย แกนหลักอยู่ที่พรรคเพื่อไทย

สมพงษ์ อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การแก้ไขระบบเลือกตั้ง การใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวมีปัญหาหลายด้าน ยุ่งยากในทางปฏิบัติ ไม่สะท้อนเจตนารมณ์ประชาชน ไม่เป็นธรรมต่อพรรคการเมือง การคิดคำนวณไม่แน่นอนชัดเจน สมควรนำวิธีการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้าที่ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ กลับมาใช้ ซึ่งเคยใช้มาหลายครั้ง ประชาชนเข้าใจ ไม่เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ

วิสาร เตชะธีราวัฒน์..เชียงราย เพื่อไทย อภิปรายว่า พรรคเพื่อไทยได้ ..มากเป็นอันดับหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นรัฐบาล กติกาทำให้ไม่มี ..บัญชีรายชื่อ และ ..ได้เป็น ..แค่วันเดียว และต้องออกไป ซึ่งการคำนวณคะแนนของกกต.แบบตามใจฉันทำให้ กกต.คิดเอง เออเอง และศาลรัฐธรรมนูญปัจจุบันยิ่งใหญ่ที่สุด จะให้ใครหยุดปฏิบัติหน้าที่ยุบพรรค ถึงทำให้รัฐธรรมนูญ 2560 บิดเบี้ยว และ บัญชีรายชื่อ ไม่นิ่งทำให้พรรคเล็กโดนซื้อ เพื่อไทยได้คะแนนมากที่สุดกลับไม่ได้เป็นรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นดังกล่าวถูกแซมด้วย ..เป็นระยะ ที่แฉว่า ..ยังตกลงในเรื่องนี้ยังไม่ได้ เช่น สมชาย แสวงการวันชัย สอนศิริ  

ปิดสวิตช์ ประชาธิปไตยทุจริต

อย่างไรก็ตามวันชัย สอนศิริ..การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เท่ากับเป็นการปฏิรูปประเทศ มาตรา 257 การแก้ไขให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ต้องให้เกิดความเป็นธรรมร่วมกัน ประชาธิปไตยต้องก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย การเมืองบ้านเราเปลี่ยนไปในระบอบประชาธิปไตย บางครั้งเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบ จากนั้นก็เป็นประชาธิปไตยเต็มใบ ผ่านไปสักระยะก็เกิดการรัฐประหารกันอีก จึงฝากเมื่อมีการแก้รัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้ว ทำอย่างไรจึงจะปิดสวิตช์ประชาธิปไตยที่โกงกิน ทุจริตธุรกิจการเมือง ปิดสวิตช์การปฏิวัติยึดอำนาจและวงจรอุบาทว์ทางการเมือง

หวังว่าแก้รัฐธรรมนูญ 2563 ได้แล้ว การเมืองจะเข้าไปสู่วงจรที่ดี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ