สมชัย จี้ กรรมการสรรหา กกต. อย่าทำเฉย วินิจฉัยคุณสมบัติตัวแทนจากศาลรธน.

สมชัย จี้ กก.สรรหา กกต. อย่าทำเฉย วินิจฉัยคุณสมบัติ “เจริญศักดิ์” ตัวแทนจากศาลรธน. ก่อนเดินหน้า หวั่นถูกร้องล้มกระดานภายหลัง เหตุกรรมการสรรหาขาดคุณสมบัติ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการสรรหากกต.ที่จะมีการประชุมนัดที่สอง ในวันที่ 18 ตุลาคมก่อนการเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็น กกต. ว่า ตนอยากให้คณะกรรมการสรรหาได้มีการพิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการสรรหาที่มาจากการเสนอชื่อขององค์กรอิสระ โดยเฉพาะนายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ ตัวแทนจากศาลรัฐธรรมนูญ ที่อาจจะขาดคุณสมบัติ เนื่องจากพ้นจากการเป็นข้าราชการการเมือง คือที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาไม่ถึง 10 ปี ตามที่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. มาตรา 11 (4) ประกอบมาตรา 9 (18) กำหนด โดยในมาตรา 14 วรรคสี่ของกฎหมายเดียวกันได้บัญญัติไว้ว่า หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัย แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม จะต้องไม่อยู่ร่วมประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัย ซึ่งหากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาเรื่องคุณสมบัตินายเจริญศักดิ์ในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ และเห็นว่าขาดคุณสมบัติ นายเจริญศักดิ์ก็ต้องพ้นทันทีและศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเสนอชื่อบุคคลมาเป็นกรรมการสรรหาใหญ่ ทั้งนี้จะไม่ติดเงื่อนไขพ้นกรอบเวลา 20 วัน เพราะในมาตรา 11 วรรคห้า ระบุว่า ให้กรรมการสรรหาที่เป็นตัวแทนองค์กรอิสระ อยู่ในวาระการดำรงตำแหน่ง จนถึงวันก่อนวันที่ต้องมีการสรรหากรรมการใหม่ ซึ่งในกรณีนี้รวมถึงการพ้นจากตำแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม แต่หากวันที่ 18 ตุลาคม ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ว และกรรมการสรรหาประชุมไปจนถึงการลงมติคัดเลือกจนได้ กกต.ใหม่ ก็อาจจะถูกร้องในภายหลัง ว่าละเลยการปฎิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 และอาจทำให้การสรรหาสูญเปล่าได้

“กลัวว่าเขาจะทำเฉยๆ ไม่รู้ ทำว่าไม่เคยอ่านข่าว ว่ามีคนท้วง ซึ่งการที่ผมให้ข่าวกับสื่อ ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะ จะมาบอกว่าไม่รู้ข่าวไม่ได้ เมื่อรู้แล้วก็ขอให้พิจารณาให้ถูกต้องถี่ถ้วน เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง เพราะเป็นหน้าที่ของกรรมการสรรหาจะต้องพิจารณา” นายสมชัย กล่าว

 


ที่มา มติชนออนไลน์