“เพนกวิน พริษฐ์” ได้ประกันตัว พร้อม 6 เงื่อนไข ปล่อยตัวเย็นนี้

FILE PHOTO : Lillian SUWANRUMPHA / AFP

ทนายความสิทธิมนุษยชน เผยศาลอาญากรุงเทพใต้ ให้ประกันตัว เพนกวิน พริษฐ์ ปล่อยตัวเย็นนี้ พร้อม 6 เงื่อนไข ห้ามทำกิจกรรมทางการเมือง – ใส่ EM 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความประจำศูนย์สิทธิมนุษยชน ทนายความของแกนนำคณะราษฎร เปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ ระบุว่า “ศาลอาญากรุงเทพใต้ อนุญาตให้ประกันตัวนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน จะได้รับการปล่อยตัวเย็นนี้ที่เรือนจำ ไปรับเพื่อนเรากลับบ้านกันครับ #ปล่อยเพื่อนเรา”

ทนายความประจำศูนย์สิทธิมนุษยชน ทนายความของแกนนำคณะราษฎร ระบุอีกว่า ที่ประชุมคณะผู้บริหารของศาลอาญากรุงเทพใต้ ร่วมกันพิจารณาเห็นควรอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวในช่วงเวลาอันจำกัด เพื่อให้โอกาสจำเลยที่ 1 ได้ออกไปศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สักช่วงเวลาหนึ่ง มีกำหนด 3 เดือน (ครบกำหนดวันที่ 24 พฤษภาคม 2565) ระหว่างปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีกำหนดเวลา เห็นควรกำหนดเงื่อนไขดังนี้

  1. ห้ามจำเลยที่ 1 ทำกิจกรรมหรือกระทำการใด ๆ ที่อันจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือด้อยค่าต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาลในทุกด้าน
  2. ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล
  3. ห้ามจำเลยที่ 1 โพสต์ข้อความปลุกปั่นในสื่อโซเชียลมีเดียหรือเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
  4. ห้ามจำเลยที่ 1 ออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 18 นาฬิกา ถึงเวลา 6 นาฬิกา ของวันใหม่ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาลหรือได้รับอนุญาตจากศาล
  5. ห้ามจำเลยที่ 1 เดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล
  6. ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ EM เพื่อจำกัดระยะเวลาเดินทาง