เด็ดปีกขุมข่าย “มังกรฟ้า” ฐานธุรกิจลอตเตอรี่เกินราคา

มังกรฟ้า ล็อตเตอรี่

ภายหลัง แรมโบ้-เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี-ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา และ บิ๊กโจ๊ก-พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ที่มี เสี่ยแฮงค์-อนุชา นาคาศัย เป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา

นำชุดปฏิบัติการพิเศษตรวจค้น “บริษัท มังกรฟ้า ล็อตเตอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่” ที่มี “พชรล์ เมสสิยาห์พร” อายุ 29 ปี เจ้าของฉายาในวงการธุรกิจลอตเตอรี่ “มาสคอสแห่งความโชคดี” เป็นกรรมการผู้จัดการ

นอกจากนี้ “ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ” ยังปฏิบัติการเข้าตรวจค้นตามหมายค้นของศาลอาญาลงวันที่ 23 มี.ค. 65 รวม 2 จุดใน 2 จังหวัด ได้แก่ 1.บริษัท มังกรฟ้า ล็อตเตอรี่ จำกัด และ บริษัท มังกรฟ้าแม่พลอย ครัวอยู่ศรี จำกัด เลขที่ 24 ม.2 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และ 2.บริษัท มังกรฟ้าฯ สาขาเมืองเลย เลขที่ 68/13-14 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์กล่าวว่า การปฏิบัติการในครั้งนี้สืบเนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นปัญหาที่ประชาชนประสบกับการขายสลากเกินราคา จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาดังกล่าวขึ้น โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ตนในฐานะรองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฯ และหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฯ เข้าตรวจสอบเป้าหมายผู้ค้าคนกลางที่มีพฤติการณ์ขายสลากเกินราคา เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยด่วน

ซึ่งในวันนี้ได้มีการปฏิบัติการเข้าตรวจค้น 2 จุด ตรวจพบสลากกินแบ่งรัฐบาลมากกว่า 2 ล้านฉบับ ซึ่งนำมาเสนอขายในเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของมังกรฟ้า ในราคาเริ่มต้นฉบับละ 105 บาท ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบดังกล่าวกว่าร้อยล้านบาทต่องวด หากพบว่าผู้ได้รับการจัดสรรโควตามีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มดังกล่าว ต้องถูกเพิกถอนโควตาดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดการแทรกแซงกลไกราคาและผลกระทบต่อประชาชน

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า มีบริษัทที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประเภทกิจกรรมการขายสลากกินแบ่งในนาม “มังกรฟ้า” ที่มีสถานะ “ยังดำเนินการอยู่” พบว่ามีไม่ต่ำกว่า 20 บริษัท กระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่มีความเคลื่อนไหว-รายงานส่งงบการเงินเพียง 2 บริษัท ได้แก่

1.บริษัท มังกรฟ้า ล็อตเตอรี่ จำกัด ของนายพชรล์ จดทะเบียนจัดตั้ง 5 ต.ค. 63 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท รายชื่อกรรมการ นายพชรล์ เมสสิยาห์พร วัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียน จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งปลีกและส่ง รายงานปีที่ส่งงบการเงิน 2563 รายได้รวม 3,777,075 บาท กำไรสุทธิ 1,079,799 บาท

งบฐานะการเงิน ปี’63 สินทรัพย์รวม 8,080,352 บาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 5,746,124 บาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,334,228 บาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,334,228 บาท

หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น รวม 8,080,352 บาท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 5,750,553 บาท หนี้สินรวม 5,750,553 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,329,799 บาท

2.บริษัท มังกรฟ้าล็อตเตอรี่ สนามบินน้ำ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 7 ต.ค. 63 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท รายชื่อกรรมการ นายมนตรี ตันตรง วัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียน ประกอบกิจการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากทุกชนิดที่สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์จำหน่าย

รายงานปีที่ส่งงบการเงิน 2564 ทรัพย์สินรวม 1,653,268 บาท ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าสุทธิ 1,500,547 บาท สินทรัพย์หมุนเวียน 1,559,240 บาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 94,028 บาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 94,028 บาท

หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 70,966 บาท หนี้สินรวม 70,966 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,582,302 บาท

บริษัท มังกรฟ้าแม่พลอย ครัวอยู่ศรี จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 5 ก.พ. 64 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท รายชื่อกรรมการ น.ส.ฐิติวรรณ เกิดพุ่ม วัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียน ประกอบธุรกิจบริการ สแกน จัดทำ ภาพถ่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและ/หรือเอกสารในรูปแบบดิจิทัลจากระบบคอมพิวเตอร์โดยมิได้ประกอบกิจการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่พบรายงานส่งงบการเงิน

บริษัท คู่หูมังกรฟ้า จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 29 ก.ย. 64 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท มีนายภีมพันธ์ ธาราชีพ และนายธีรพัฒน์ พัฒนภักดี เป็นกรรมการ วัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียน ประกอบกิจการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่พบการรายงานงบการเงิน

บริษัท ตี๋เฮง มังกรฟ้า ล็อตเตอรี่ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 2 มี.ค. 64 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท รายชื่อกรรมการ นายวินัย เด็ดแก้ว ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท วัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียน ประกอบกิจการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งปลีกและส่ง ไม่พบการรายงานงบการเงิน

บริษัท บีเคเค มังกรกรฟ้า จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 21 พ.ค. 64 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท รายชื่อกรรมการ นายพงษ์ศักดิ์ ก้อนทอง วัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียน จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งปลีกและส่ง จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ทางพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ โดยมิใช่ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ไม่พบการรายงานส่งงบการเงิน

บริษัท มังกรฟ้า ชลันดาพาดี จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 27 ส.ค. 64 ทุนจดทะเบียน 5 แสนบาท รายชื่อกรรมการ น.ส.ชลันดา ว่องพาณิชย์ วัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียน ประกอบกิจการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งปลีกและส่ง ไม่พบรายงานส่งงบการเงิน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มังกรฟ้า ภาคใต้ จดทะเบียนจัดตั้ง 23 พ.ย. 64 ทุนจดทะเบียน 1 แสนบาท รายชื่อกรรมการ นางตรึงฤดี ม้าเฉี่ยว ลงหุ้นด้วย เงินสด จำนวน 50,000.00 บาท น.ส.เกวลี ชูขันธ์ ลงหุ้นด้วย เงินสด จำนวน 25,000.00 บาท น.ส.บุศรินทร์ ชูขันธ์ ลงหุ้นด้วย เงินสด จำนวน 25,000.00 บาท วัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียน ประกอบกิจการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่พบการายงานส่งงบการเงิน

บริษัท มังกรฟ้า มันนี่ ล็อตเตอรี่ ออนไลน์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 29 พ.ย. 64 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท รายชื่อกรรมการ น.ส.ฐิติมา ศรีหานารถ วัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียน ประกอบกิจการซื้อมา-ขายไป สลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งปลีกและส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต ไม่พบการรายงานปีที่ส่งงบการเงิน

บริษัท มังกรฟ้า ล็อตเตอรี่ บีเคเค จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 4 มี.ค. 64 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท รายชื่อกรรมการ น.ส.ณคริสฏ์ สุระพิณชัย วัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียน กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น ไม่พบการรายงานปีที่ส่งงบการเงิน

บริษัท มังกรฟ้า ล็อตเตอรี่ มหานคร จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 31 พ.ค. 64 ทุนจดทะเบียน 1 แสนบาท รายชื่อกรรมการ นายอภิรักษ์ มั่นคง วัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียน ประกอบกิจการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล/การกุศลทุกประเภท ไม่พบการรายงานการส่งงบการเงิน