ตั้งทีมสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีเทศกิจเขตบางบอน

นายณันทพงศ์ สินมา

ตั้งทีมสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีเทศกิจเขตบางบอน ถูกแจ้งความดำเนินคดีฐานข่มขืนกระทำชำเราเยาวชน อายุ 15 ปี ในห้องพักอาคารสงเคราะห์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 นายณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตบางบอน กทม. เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตบางบอน ถูกแจ้งความดำเนินคดีฐานข่มขืนกระทำชำเราเยาวชน อายุ 15 ปี ในห้องพักอาคารสงเคราะห์ข้าราชการ

และลูกจ้างกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ว่า  ขณะนี้ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นและดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตบางบอนรายดังกล่าว ตามคำสั่งสำนักงานเขตบางบอน ที่ 289/2566 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและพยานหลักฐานสำหรับประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 มาตรา 52 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1. นางสาวปาริชาติ ธนะสิงห์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นประธานกรรมการ

2. นายสมเจตน์ ศรีงามดี เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ฝ่ายทะเบียน เป็นกรรมการ

3. นางณธิดา เที่ยงตรง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายเทศกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ หากพบว่ามีการกระทำผิดจะเข้าสู่กระบวนการของการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงต่อไป