NOBLE แจงทางเข้าออก 2 โครงการย่านรัชดา-ลาดพร้าว ถูกต้องตามกฎหมาย

NOBLE แจงทางเข้าออก 2 โครงการย่านรัชดา-ลาดพร้าว ถูกต้องตามกฎหมาย

โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ ออกโรงชี้แจงข้อเท็จจริง โครงการ นิว โนเบิล รัชดา ลาดพร้าว-โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา ทางเข้าออก 2 โครงการ ก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ขอให้ลูกค้าเชื่อมั่น เตรียมแถลงข่าวกับสื่อพรุ่งนี้ถึงความแตกต่างกับโครงการแอชตัน อโศก 

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 นายธงชัย บุศราพันธ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ นิว โนเบิล รัชดา ลาดพร้าว และโครงการ โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา บริษัทขอชี้แจงดังนี้

 

1.โครงการ นิว โนเบิล รัชดา ลาดพร้าว ได้ขออนุญาตก่อสร้าง โดยใช้ทางเข้า-ออก จากถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นทางเข้า-ออกของอาคารจอดรถแล้วจรของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยที่ดินเดิมของโครงการ มีทางเข้า-ออก สู่ถนนสาธารณะ แต่ถูกเวนคืนโดย รฟม. ส่งผลให้ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโครงการไม่มีทางเข้า-ออก

 

ด้วยเหตุนี้ รฟม.จึงชอบที่จะอนุญาตให้ใช้ทางเข้า-ออก ของอาคารจอดรถแล้วจรดังกล่าว เป็นทางเข้า-ออกของโครงการได้ เพื่อคงสิทธิในการใช้ทางเข้า-ออก สู่ถนนสาธารณะที่มีอยู่เดิมโดยชอบก่อนการเวนคืน โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา ซึ่งการที่ รฟม. อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ดังกล่าวไม่ได้ทำให้วัตถุประสงค์ของการเวนคืนเดิมเสียไปและ รฟม. ยังคงใช้ที่ดินได้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนตามปกติ

 

โดยอาคารจอดรถของ รฟม. ดังกล่าวได้เปิดใช้งานแก่ประชาชนทั่วไปตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน กรณีนี้จึงเห็นได้ชัดว่า รูปแบบการใช้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมทุกประการ ไม่ได้มีการดัดแปลงรูปแบบการใช้งานที่มีอยู่เดิม ย้ายตำแหน่ง หรือเปลี่ยนแปลงความกว้างของทางเข้า-ออก แต่อย่างใด ทางเข้า-ออก ของโครงการจึงเป็นไปตามกฎหมายแล้ว

 

2.โครงการ โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา และโนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 ได้ขออนุญาตก่อสร้าง โดยใช้ทางเข้า-ออก จากถนนรัชดาภิเษก ซอย 6 โดยที่ดินเดิมของโครงการได้ถูกเวนคืนโดย รฟม. บางส่วน เพื่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีศูนย์วัฒนธรรม อาคารจอดรถแล้วจร และลานจอดรถเพิ่มเติม ส่งผลให้ที่ดินโครงการไม่มีทางเข้าออก

 

ด้วยเหตุนี้ รฟม. จึงชอบที่จะอนุญาตให้ใช้ที่ดินบางส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ในการผ่านเข้า-ออกของโครงการ เพื่อคงสิทธิในการใช้ทางเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะที่มีอยู่เดิมโดยชอบก่อนการเวนคืน โดยไม่มีเงื่อนระยะเวลา ซึ่งการที่ รฟม. อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ดังกล่าวเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์เดิมทุกประการ ไม่ได้มีการดัดแปลงรูปแบบการใช้งานที่มีอยู่เดิม ย้ายตำแหน่ง หรือเปลี่ยนแปลงความกว้างของทางเข้า-ออก แต่อย่างใด เพราะแต่เดิม รฟม. ก็ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นทางเข้า-ออก ของลานจอดรถอยู่แล้ว จึงสามารถกระทำได้

 

ทั้งนี้ บริษัทยังได้นำที่ดินอีกส่วนหนึ่งของบริษัทจดทะเบียนเป็นภาระจำยอม เพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออก ร่วมกันของโครงการ โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา และโนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 ด้วย ดังนั้นทางเข้า-ออกของโครงการจึงเป็นไปตามกฎหมายแล้ว

 

“บริษัทขอให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า และยืนยันว่า โครงการ นิว โนเบิล รัชดา ลาดพร้าว โครงการ โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา และโครงการ โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 ได้รับอนุญาตก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมาย และได้ดำเนินการก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ”

 

และในวันพรุ่งนี้ (2 ส.ค.) ทางบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ “โครงการนิว โนเบิล รัชดา ลาดพร้าว” และ “โครงการ โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา” ผ่านทางออนไลน์ เวลา 09.30-11.00 น.

 

โดยมีประเด็นชี้แจงคือ 1.ข้อมูลเบื้องต้น โครงการ นิว โนเบิล รัชดา ลาดพร้าว และโนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา และ โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 และ 2.ความแตกต่างจากโครงการแอชตัน อโศก จากกรณีการใช้พื้นที่ รฟม. เป็นทางเข้า-ออก และ 3.ผลกระทบ และความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและลูกบ้านต่อโนเบิล