ขสมก. เคาะราคากลางรถเมล์เอ็นจีวี 3,387 ล้าน เร่งลงนามสัญญาภายใน 3 เดือน

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการ (บอร์ด) ขสมก. มีมติให้โครงการจัดซื้อรถโดยสารประจำทางที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (เอ็นจีวี) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษา จำนวน 489 คัน ใช้ราคากลางเดิมที่ บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด วงเงิน 3,387 ล้านบาท ที่เคยชนะการประมูลโครงการดังกล่าว เพราะถือว่าโครงการนี้ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และการยกเลิกสัญญาก็มาจากการที่บริษัท เบสท์รินฯ ไม่สามารถส่งมอบรถได้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับราคากลาง

อย่างไรก็ตาม อาจมีการปรับแก้เงื่อนไขรายละเอียดการส่งมอบรถ เพื่อลดปัญหาการส่งมอบรถไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดเหมือนการเปิดประมูลครั้งที่ผ่านมา เช่น ราคากลางเดิมมีเงื่อนไขให้นำรถไปจดทะเบียนก่อนแล้วส่งมอบรถ หรืออาจต้องส่งมอบรถก่อนนำไปจดทะเบียนให้เรียบร้อย เมื่อปรับแก้เสร็จ ต้องเสนอให้ ผอ.ขสมก. อนุมัติทีโออาราคากลางใหม่ ก่อนเปิดประชาพิจารณ์ทางเว็บไซต์ ต้นเดือนส.ค. และเปิดขายซองประกวดราคาภายในกลางเดือน จากนั้นจะดำเนินการประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ อี-อ๊อกชั่น ในช่วงต้นเดือนก.ย. ก่อนลงนามสัญญาปลายเดือนเพื่อส่งมอบรถเมล์ใหม่ภายในปีนี้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาว่าผู้ชนะต้องส่งมอบรถภายใน 90 วัน

อย่างไรก็ตาม หากการเปิดประกวดราคากลาง 3,387 ล้านบาท ไม่มีเอกชนสนใจซื้อเอกสารประกวดราคา หรือมีเอกสนสนใจแค่ 1 ราย การเปิดประกวดราคากลางในวงเงินดังกล่าวต้องถูกยกเลิก แล้ว ขสมก. ต้องกลับมาทบทวนพิจารณาเรื่องราคากลางใหม่อีกครั้ง อาจจะใช้ราคากลาง 4,021 ล้านบาท ตามราคากลางตั้งต้นที่เคยทำไว้ ซึ่งทำให้ต้องเริ่มกระบวนการเปิดประมูลใหม่ และทำให้ล่าช้าเลื่อนเวลาในการส่งมอบรถไปอีก 2 เดือน หรือส่งมอบรถได้ในช่วงเดือนก.พ. 2561

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์