ผ่าทางตัน “สถานีอยุธยา” ลดสันรางเหลือ 17 เมตร

ผ่าทางตัน “สถานีอยุธยา” ลดสันรางเหลือ 17 เมตร “คมนาคม” จ่อรายงาน ครม.ปรับแผนรถไฟไทย-จีน

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการร่วมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ร่วมการหารือดังกล่าว

การหารือครั้งนี้ เป็นการหารือต่อเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ พบว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

แต่เพื่อลดข้อกังวลต่าง ๆ จะดำเนินการลดระดับสันรางลงเหลือ 17 เมตร รวมถึงเตรียมจัดทำรายงานผลกระทบต่อมรดกโลกทางวัฒนธรรม (Heritage Impact Assessment :HIA) เพื่อเสนอต่อศูนย์มรดกโลกที่กรุงปารีสต่อไป 


และจะกำหนดมาตรการจำกัดความสูงของอาคารรอบสถานี เช่น ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะออกระเบียบกำหนดความสูงไม่ให้เกินที่กำหนด และประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเทศบัญญัติควบคุมความสูงของอาคารโดยรอบสถานีต่อไป 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีข้อสั่งการ ดังนี้

1. กระทรวงคมนาคม ได้พิจารณาร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวัฒนธรรมในประเด็นด้านกฎหมายในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ทราบว่าในพื้นที่โครงการก่อสร้างในปัจจุบัน ไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย และข้อบังคับแต่อย่างใด

2. กระทรวงคมนาคมจะนำความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวัฒนธรรม เสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการของโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วง กรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา ต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ