โฮมโปร พร้อม 6 พันธมิตรทางธุรกิจ มอบเงินบริจาคสนับสนุน ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ภายใต้กิจกรรม “HomePro Fun Walk”

นายวีรพันธ์ อังสุมาลี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คู่ค้าธุรกิจ 6 บริษัท นำโดย บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท รอยส์ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด และ บริษัท นีมาไทย จำกัด ร่วมกันมอบเงินบริจาคสนับสนุน จำนวน 500,000 บาท ให้กับกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

ภายใต้กิจกรรม “HomePro Fun Walk” เพื่อน้องได้ยิ้มกว้างกับโครงการอยู่เพื่อยิ้ม สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ในการพัฒนาด้านการรักษาพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กจากครอบครัวที่ไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้ โดยมี นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

รายชื่อเรียงจากซ้ายไปขวา

  1. นายจามีกร เผือกสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด
  2. นายวศิน เจียมปัญญา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน บริษัท นีมาไทย จำกัด
  3. นางสาวภัทร์ฐิตา ทุมเกิด กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอยส์ เซอร์วิส จำกัด
  4. นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  5. นายวีรพันธ์ อังสุมาลี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  6. นายวัฒนา วงศ์วิเศษนพคุณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
  7. นางสาวพิสมัย อุ่นละมัย ผู้อำนวยการบริหารงานลูกค้าประกันกลุ่ม บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  8. นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)