MEA สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3 ล้านบาท ให้กับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

MEA สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3 ล้านบาท

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2566) นายสมศักดิ์ บำรุงวัด รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง มอบเงินสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2566 จำนวน 3 ล้านบาท ให้แก่ นายไมตรี คงเรือง เลขาธิการและประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม ฯ ณ ชั้น 1 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้สนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสมาคมฯ ให้พร้อมพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนพิการของประเทศไทยสู่ระดับสากล

Advertisement

#สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ #MEACSR

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา

#กระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร