มนุษย์เงินเดือนเชิญทางนี้ ใช้ ‘ประกันลดหย่อนภาษี’ ยังไงให้เงินเหลือ

ประกันลดหย่อนภาษี

ภารกิจสำคัญของมนุษย์เงินเดือน นอกจากจะต้องวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ หันมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายจริงจัง เพื่อให้มีเงินใช้จ่ายเพียงพอในแต่ละเดือนแล้ว ยังต้องเพิ่มวินัยการออมให้ตัวเองเพื่อจะได้มีเงินเหลือเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน หรือนำไปลงทุนเพื่อเพิ่มพลังเงินออมให้มากยิ่งขึ้นด้วย 

แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนมักมองข้ามหรือคาดไม่ถึงว่าจะมีส่วนทำให้เงินออมของเรางอกเงยได้ นั่นคือ การซื้อประกันลดหย่อนภาษี ที่ทุกคนสามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนเพื่อรับเงินคืน และหากดูให้ดีก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลย จึงถือเป็นเรื่องน่าเสียดาย หากเราอาจเผลอทำเงินจำนวนนี้หล่นหายไปเพราะละเลยไม่ซื้อประกันเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเก็บเงินไว้ก่อน โดยแบบประกันก็มีให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันออมทรัพย์ และประกันบำนาญ มนุษย์เงินเดือนสามารถเลือกตามไลฟ์สไตล์ และเงินในกระเป๋า โดยยอดรวมสูงสุดในการลดหย่อนมากถึง 300,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

เริ่มตั้งแต่ การซื้อ ประกันชีวิต ไว้เพื่อคุ้มครองผู้ทำประกันจากการเสียชีวิต สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์ที่มีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีโดยประกันชีวิตอีกหนึ่งรูปแบบที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก คือ ประกันออมทรัพย์ ที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี เช่นกัน เป็นรูปแบบประกันที่เน้นการวางแผนเพื่อสร้างทุนสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายในอนาคตของตัวเอง หรือวางแผนนำเงินนี้ให้เป็นมรดกลูกหลาน และประกันอีกรูปแบบหนึ่งที่ถือเป็นความจำเป็นไปแล้วในปัจจุบัน ก็คือ ประกันสุขภาพ ที่ถึงแม้หลายคนจะบอกว่า มีประกันกลุ่มหรือสวัสดิการจากบริษัทแล้ว แต่ก็ยังถือเป็นประกันที่ควรจะทำให้ตัวเองไว้ด้วยตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะหากเรายังอายุไม่มากและไม่เคยป่วยด้วยโรคร้าย เบี้ยประกันจะยังไม่แพง เป็นความมั่นใจให้กับชีวิต และยังได้สิทธิลดหย่อนเพิ่มขึ้นอีกด้วย

โดยสามารถนำมาลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี นอกจากนั้น ก็ยังมี ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นประกันชีวิตที่มีระยะเวลาของการคุ้มครองเกิน 10 ปีขึ้นไป เน้นความคุ้มครองในรูปแบบของจะได้รับการันตีรายได้หลังเกษียณ (อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปถึงอายุ 85 ปีหรือกว่านั้น) สามารถหักค่าลดหย่อนในอัตรา 15% ของเงินได้ที่นำมาเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

มาถึงตรงนี้ หากเริ่มสนใจมองหาประกันลดหย่อนภาษีประเภทต่าง ๆ ตามที่แนะนำกันมาแล้ว อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต มีคำแนะนำและผลิตภัณฑ์ดี ๆ เพื่อลดหย่อนภาษี ที่สามารถคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ หรือแม้แต่การวางแผนออมทรัพย์และบำนาญได้อย่างครบถ้วน

ประกันลดหย่อนภาษี แบบออมทรัพย์ มาย ดับเบิล พลัส มีให้เลือกถึง 4 แผนตามเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้และตามความเหมาะสมในช่วงอายุ คือคุ้มครอง 15 ปี จ่ายเบี้ย 6 ปี, คุ้มครอง 18 ปี จ่ายเบี้ย 10 ปี, คุ้มครอง 22 ปี จ่ายเบี้ย 15 ปี และคุ้มครอง 25 ปี จ่ายเบี้ย 20 ปี เมื่อครบกำหนดสัญญา รับเงินก้อน 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และมีโอกาสรับผลประโยชน์เพิ่มเติมเป็นเงินปันผล

ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จึงมีส่วนช่วยทำให้มนุษย์เงินเดือนวางแผนเงินออมระยะสั้นและยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ มองเห็นตัวเงินที่เพิ่มขึ้นก็ชื่นใจ ทำให้มีกำลังใจในการออมเงินมากขึ้น

ประกันลดหย่อนภาษี แบบประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิลแคร์ ของ อลิอันซ์ อยุธยา ที่ช่วยปลดล็อกค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จำเป็น เหมาจ่ายตามจริง เช่น ค่า Lab  X-Ray ผ่าตัด ล้างไต เคมีบำบัด รักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า อุบัติเหตุฉุกเฉินใน 24 ชม. ค่ารักษาใน ICU พร้อมรับมือกับค่ารักษาโรคร้ายแรงที่ไม่คาดฝัน ถูกยกให้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่กำลังได้รับความสนใจมากที่สุดในกลุ่มคนทำงานตอนนี้ โดยประกันสุขภาพนี้จะให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี โดยนำเสนอทางเลือกให้ทั้งหมด 3 แผน ซึ่งจะได้รับวงเงินผลประโยชน์ที่แตกต่างกันต่อรอบปีกรมธรรม์ แผน (1) 8 ล้านบาท แผน (2) 15 ล้านบาท และแผน (3) 30 ล้านบาท และวงเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เมื่อได้รับการวินิจฉัยและยืนยันว่าเป็น 1 ใน 10 โรคร้ายแรงตามที่กำหนดในกรมธรรม์

อลิอันซ์ อยุธยา ยังมีแบบประกันสุขภาพเหมาจ่ายยอดนิยมเพื่อลดหย่อนภาษีที่ครอบคลุมมนุษย์เงินเดือนทุกกลุ่ม ซึ่งมีวงเงินคุ้มครองสุขภาพตั้งแต่หลักแสน อาทิ แผนเบสิคแคร์, แผนแซฟวี่ เฮลท์ หรือวงเงินผลประโยชน์หลักล้าน อย่าง แผนสบายกระเป๋า, แผนแมกซ์แคร์, แผนซูพีเรีย เฮลท์, แผนบียอนด์แคร์ จนถึงมากกว่า 30 ล้านบาท

ประกันลดหย่อนภาษี แบบประกันบำนาญ มาย บำนาญ ไฟว์ A90/5 บำนาญแบบลดหย่อนได้ (มีเงินปันผล) รูปแบบประกันที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของกลุ่มคนทำงานที่จะก้าวเข้าสู่ Aging Society เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในแบบที่ใช่ แม้ในวัยหลังเกษียณ โดยมีระยะเวลาออมสั้น ๆ เพียง 5 ปี มีเงินใช้ทุกปี ปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม (ถ้ามี) ตั้งแต่อายุ 60 ถึง 90 ปี สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

จะพบว่าการเลือกซื้อประกันไว้ นอกจากเบี้ยที่จ่ายไปนั้นจะไม่สูญเปล่า เพราะผู้ซื้อประกันยังคงได้ประโยชน์จากความคุ้มครองทั้งชีวิต สุขภาพ แถมอาจมีเงินใช้สบาย ๆ ตอนเกษียณ แต่ถ้ามองกันด้วยจุดประสงค์ที่จะใช้สิทธิประโยชน์ช่วยให้เสียภาษีน้อยลง ซึ่งสามารถใช้ประกันลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร) นั้น ถือว่าเป็นการวางแผนลดหย่อนภาษีที่เหมาะสมกับคนทำงานอย่างมาก เพราะสามารถแปรเปลี่ยนเงินคืนที่จะได้หลังยื่นภาษีแล้ว ให้เป็น “เงินเหลือเก็บ” เอาไว้ต่อยอดในการลงทุนเพิ่มได้อีกไม่รู้จบอีกด้วย

ข้อมูลอ้างอิง : กรมสรรพากร https://www.rd.go.th/272.html

หมายเหตุ :

  • ประกันออมทรัพย์ มาย ดับเบิล พลัส, ประกันบำนาญ มาย บำนาญ ไฟว์ A90/5, ประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า, ประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิลแคร์, ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส, ประกันสุขภาพ แผนแพลทินัม ให้ความคุ้มครอง โดย อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  • ประกันสุขภาพ แผนเบสิกแคร์, ประกันสุขภาพ แผนแซฟวี่ เฮลท์, ประกันสุขภาพ แผนแมกซ์แคร์, แผนซูพีเรีย เฮลท์ และประกันสุขภาพ แผนบียอนด์แคร์ ให้ความคุ้มครองโดย อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
  • เงื่อนไข ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันชีวิต และประกันภัย