ชป.จัดหนัก! ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมกำจัดผักตบ หวังรักษาคุณภาพน้ำและระบบนิเวศ

ชป.จัดหนัก! ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมกำจัดผักตบ หวังรักษาคุณภาพน้ำและระบบนิเวศ

กรมชลประทาน ไม่นิ่งนอนใจลุยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุก และจัดเต็มกำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตามนโยบายของรัฐบาล และ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภารกิจติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง บริเวณ ประตูระบายน้ำลาดขวาง ตำบลบาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ และ บริเวณ คลองขวาง-เปรง ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเร่งสูบระบายน้ำเค็มลงสู่แม่น้ำบางปะกง และคลองประเวศบุรีรมย์ 

ภารกิจกำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง กำจัดวัชพืช บริเวณ คลองระบาย 2 ซ้ายป่าสัก กม. 13 + 900  ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Advertisment

สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ กำจัดวัชพืช บริเวณ คลองระบายน้ำหนองนาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร กำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย – 1 ขวา บริเวณ ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มรุกพื้นที่ พร้อมกับเน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในการเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน หากพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วน กรมชลประทาน 1460

Advertisment