เปิดอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

กรมการท่องเที่ยว กำหนดจัดอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (Upgrade บัตร) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรมการท่องเที่ยว กำหนดจัดการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 วัน รวม 27 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นปีสุดท้าย เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นในการประกอบอาชีพของมัคคุเทศก์เพื่อรองรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เปิดรับมัคคุเทศก์เฉพาะผู้มีใบอนุญาตทั่วประเทศ ใน 4 ภูมิภาค ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่กรมการท่องเที่ยวสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรม รายละเอียดการรับสมัครดังนี้

มัคคุเทศก์ที่สนใจสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.eventpassinsight.co/guide/ ตั้งแต่วันที่นี้ – 21 ส.ค. 2563

2. สมัครด้วยตัวเอง ณ 6 จุดรับสมัคร

วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563

1) สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร

2) สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)

วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2563

3) สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้ 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

4) สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้ 2 (จังหวัดภูเก็ต)

วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563

5) สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

6) สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา)

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dot.go.th หรือ https://www.facebook.com/Deptourism/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 086-395-0190 และ 095-848-2286

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ