พก. ต่อยอด C.H.A.N.C.E for Friend ผลักดันเอกชนดูแลองค์กรคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผลึกกำลังขับเคลื่อนความร่วมมือสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และ ปนป.12 สถาบันพระปกเกล้า ผลักดัน 1 บริษัท ดูแลอย่างน้อย 1 องค์กรคนพิการ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 12 กลุ่มวัว นำทีมเข้าพบหารือนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้บริหารกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยมี ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ รองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และนางสาวลำใย ท่าน้ำตื้น ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) เข้าร่วมหารือเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ “C.H.A.N.C.E for Friend : Friend for Disabled” (โอกาสเพื่อเพื่อน) ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)

โครงการ C.H.A.N.C.E for Friend : Friend for Disabled เป็นโครงการที่นักศึกษา ปนป.12 กลุ่มวัว ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โอกาสอาชีพคนพิการในศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี อีกทั้งลดความเหลื่อมล้ำของคนพิการในสังคมไทยในมิติต่าง ๆ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้มีการดำเนินการจัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะพนักงานองค์กรคนพิการและคนพิการด้าน digital marketing ให้สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การออกร้านจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การพัฒนาแพ็กเกจจิ้ง และการพัฒนาการประชาสัมพันธ์แบรนด์ของคนพิการ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวสนับสนุนโครงการ C.H.A.N.C.E for Friend : Friend for Disabled ในทุกมิติ และกรมจะร่วมขับเคลื่อนกับสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เพื่อขยายผลความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยจะนำโมเดลตัวอย่างของโครงการไปปรับใช้เพื่อสนับสนุนให้คนพิการไทยสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ตั้งไว้

Advertisment

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ รองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า สมาคมผู้ค้าปลีกไทยได้ร่วมสนับสนุนโครงการ C.H.A.N.C.E for Friend : Friend for Disabled โดยได้เข้าไปร่วมในการจัดหาช่องทางการตลาดในห้างค้าปลีก (modern trade) ให้กับผลิตภัณฑ์ของคนพิการโดยผ่านตัวแทนองค์กรคนพิการ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วในกลุ่มของเซ็นทรัล

และได้เตรียมแผนนำร่องการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) ในร้าน Good Goods เซ็นทรัลเวิลด์ ทั้งนี้ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย มีสมาชิกห้างค้าปลีกชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ แม็คโคร โลตัส ซีพี ออลล์ เดอะมอลล์ ซึ่งสมาคมจะนำโครงการของนักศึกษา ปนป.12 กลุ่มวัว สถาบันพระปกเกล้า เป็น role model ให้กับสมาชิกในการร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงานองค์กรคนพิการ ภายใต้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อต่อยอดความสำเร็จของโครงการ ให้นำไปสู่ “1 บริษัท ดูแลอย่างน้อย 1 องค์กรคนพิการ” ในอนาคต

นางสาวชยาภา วงศ์สวัสดิ์ ประธานนักศึกษา ปนป.12 กลุ่มวัว กล่าวเชิญชวนหากหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไปอยากสนับสนุนผลิตภัณฑ์คนพิการ สามารถเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์คนพิการที่เข้าร่วมโครงการ C.H.A.N.C.E for Friend : Friend for Disabled ได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) หรือ Facebook : ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

Advertisment