เสิร์ฟตำแหน่งงานว่าง 2.5 แสนอัตรา ผ่านเว็บ “ไทยมีงานทำ” รีบสมัคร!

ทำงาน
Photo: Sergey Zolkin/unsplash

กระทรวงแรงงานชวนหางานผ่านเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ.doe.go.th” และแอปพลิเคชั่น “ไทยมีงานทำ” ฟรี รวมตำแหน่งงานภาครัฐ เอกชน และบริษัทจัดหางานกว่า 2.5 แสนอัตรา

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า กระทรวงแรงงานเตรียมตำแหน่งงานว่าง จำนวน 255,885 อัตรา รองรับผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้เปราะบาง และทุกคนที่ต้องการมีงานทำ โดยพร้อมให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ซึ่งให้บริการทั้งเว็บแอปพลิเคชั่น และแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ

ประชาชนสามารถหางานเข้าถึงตำแหน่งงานที่สนใจ และเหมาะสมกับตนเอง หรือสมัครหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ ซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งงาน active ในระบบ จากทั่วประเทศ จำนวน 255,885 อัตรา

โดยตำแหน่งงาน 5 อันดับแรกที่มีความต้องการคนมากที่สุด ได้แก่

1. แรงงานด้านการประกอบ

Advertisment

2. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์

3.พนักงานขายของหน้าร้านและสาธิตสินค้า

4. พนักงานขายโฆษณาและตัวแทนนายหน้าขาย

5. ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า

Advertisment

“รัฐบาลโดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับปัญหาการว่างงานอย่างยิ่ง เพราะเป็นปัญหาเริ่มต้นที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของภาคครัวเรือน ตลอดจนเศรษฐกิจในระดับประเทศเป็นลูกโซ่ จึงได้กำชับกระทรวงแรงงานสำรวจและเตรียมตำแหน่งงานไว้เพื่อรองรับคนไทยทุกคนที่ต้องการมีงานทำ” นายสุชาติกล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เป็นเว็บไซต์สำหรับคนหางานที่รวบรวมตำแหน่งงานภาครัฐ เชื่อมโยงข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ซึ่งมีตำแหน่งงานจากหน่วยงานราชการกว่า 300 หน่วยงาน

จากสถานประกอบการที่เข้ามาใช้แพลตฟอร์มไทยมีงานทำและได้แจ้งตำแหน่งงานว่างไว้ และจากบริษัทจัดหางานชั้นนำที่เป็นพันธมิตรความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำกับกรมการจัดหางาน อาทิ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด บริษัท จัดหางานจ็อบท็อปกัน จำกัด บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

คนหางานสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเอง ด้วยการจับคู่ (matching) ตำแหน่งงานตามพื้นที่ และภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่ ส่วนนายจ้างหรือสถานประกอบการที่ต้องการช่องทางรับสมัครงาน สามารถลงทะเบียนนายจ้าง เพื่อประกาศตำแหน่งงาน และคัดลอกรายชื่อผู้หางาน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำด้วย

“ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีผู้สมัครงานมาใช้บริการ 117,642 คน บรรจุงานแล้ว 84,098 คน โดยกิจการที่ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงาน 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.การผลิต 2.การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ 3.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 4.กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 5.การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ ตามลำดับ” ด้านนายไพโรจน์กล่าว

สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ และนายจ้างหรือสถานประกอบการ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694