อิเกียจับมือสมาคมฟ้าสีรุ้งฯ เปิดบริการรถให้คำปรึกษาสุขภาพเคลื่อนที่

อิเกีย จับมือสมาคมฟ้าสีรุ้ง เปิดบริการรถให้คำปรึกษาสุขภาพเคลื่อนที่

อิเกียร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย เปิดบริการรถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรถให้คำปรึกษาเคลื่อนที่ให้บริการในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ ตลอดปี 2566

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 อิเกีย ประเทศไทย สานต่อพันธกิจการรณรงค์เพื่อความเท่าเทียมสำหรับทุกความต่างในสังคมต่อเนื่อง ร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนและจัดสร้างรถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรถให้คำปรึกษาเคลื่อนที่

นางสาววรันธร เตชะคุณากร ผู้อำนวยการด้านการตลาดและดีไซน์ อิเกีย ประเทศไทย กล่าวว่า วิสัยทัศน์หลักของอิเกียคือการมุ่งมั่นสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนทั่วไปในทุก ๆ วัน การบรรลุเป้าหมายนี้ได้ต้องอาศัยการผนึกกำลังร่วมกับสมาชิกอื่น ๆ ในสังคม ซึ่งสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรสำคัญที่มีความเชื่อมั่นด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมของคนทุกเพศในสังคมเช่นเดียวกับอิเกีย

เราจึงร่วมกันจัดทำรถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรถให้คำปรึกษาเคลื่อนที่ โดยอิเกียได้ร่วมออกแบบจัดสรรพื้นที่ใช้งานภายในรถ จัดหาเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งภายในเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคำนึงถึงผู้มารับบริการเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายสูงสุด

 อิเกีย จับมือสมาคมฟ้าสีรุ้ง เปิดบริการรถให้คำปรึกษาสุขภาพเคลื่อนที่

รถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรถให้คำปรึกษาเคลื่อนที่ จะให้บริการในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ ตลอดปี 2566 พร้อมให้คำแนะนำทั้งด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ โดยมีบริการที่ครอบคลุมถึงการตรวจระดับฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศและการตรวจเลือดวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผู้เข้ารับบริการจะได้รับคำแนะนำด้านสุขภาพ พร้อมรับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ บุคลากรจากสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ตลอดถึงพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุข

สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจบริการ สามารถติดตามตารางกิจกรรม รายละเอียดสถานที่ วันและเวลาเพื่อเข้ารับบริการทั้งแบบล่วงหน้าหรือวอล์กอิน (Walk-in) ได้ทางเฟซบุ๊กเพจ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

 อิเกีย จับมือสมาคมฟ้าสีรุ้ง เปิดบริการรถให้คำปรึกษาสุขภาพเคลื่อนที่


 อิเกีย จับมือสมาคมฟ้าสีรุ้ง เปิดบริการรถให้คำปรึกษาสุขภาพเคลื่อนที่