ผู้ประกันตน เช็กสิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก่อนได้แล้ว ผ่าน 2 ช่องทาง

เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
Photo: Element5 Digital/unsplash

นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมผ่านทางเว็บไซต์และที่สำนักงาน สปส. ได้แล้ววันนี้ ก่อนไปเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคม ได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. เป็นวันเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมชุดใหม่

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ นายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 จำนวนกว่า 9 แสนคน ที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคม

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ที่ได้ลงทะเบียนไว้

ทั้งนี้ หากไม่พบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถยื่นขอแจ้งเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน-14 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ทุกวันในเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.กต.นจ.ผปต.) โทร. 0-2956-2222 ทุกวันในเวลาราชการ