รมว.แรงงานเยือนซาอุฯ ประชุม 20 ประเทศ หนุนแรงงานไทยสู่ตลาดโลก

รมว.แรงงานเยือนซาอุดีอาระเบีย

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยือนซาอุดีอาระเบีย ประชุมรัฐมนตรี 20 ประเท ตอกย้ำบทบาทแรงงานไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในตลาดแรงงานโลก

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายสมชาย มรกตศรีวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยตลาดแรงงาน (Global Labor Market Conference : GLMC) ณ ศูนย์การประชุม King Abdulaziz International Conference Center กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ตามคำเชิญของรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย

นายพิพัฒน์กล่าวแสดงความยินดีกับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย สำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ และกว่ากระทรวงแรงงานของไทยมีภารกิจสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดแรงงาน และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย

หนึ่งในเป้าหมายสำคัญและเร่งด่วน คือการสร้างศักยภาพให้แก่กำลังแรงงานไทยให้มีความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและในต่างประเทศ แรงงานที่มีทักษะและใบคุณวุฒิเป็นหลักฐานพิสูจน์ความสามารถจะสามารถเข้าถึงโอกาสในการจ้างงานที่ดีและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

โดยกระทรวงแรงงานได้กำหนดเป้าหมาย ในการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ผ่านการ up skill และ re skill ให้แก่แรงงานจำนวน 3.9 ล้านคน และขยายตลาดงานในต่างประเทศเพิ่มขึ้น จำนวน 100,000 อัตรา ภายในปี 2567 นอกจากนี้ แรงงานไทยเป็นแรงงานที่มีฝีมือ มีศักยภาพได้รับการพิสูจน์จากผลการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชียเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้แก่ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง

Advertisment

นอกเหนือจากแรงงานไทย 1 แสนคนที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศในปัจจุบัน แรงงานหนุ่มสาวของไทยยังมีความคาดหวังที่จะมีโอกาสในการไปทำงานต่างประเทศ โดยปัจจุบันกระทรวงแรงงานมีสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ จำนวน 12 แห่งทั่วโลก พร้อมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ้างงานแรงงานไทย

รมว.แรงงานเยือนซาอุดีอาระเบีย

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี ที่มีรัฐมนตรีจาก 20 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม โดยได้เน้นย้ำถึงทักษะฝีมือแรงงานของไทยที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก และการส่งเสริมโอกาสสำหรับแรงงานไทยในต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทยส่งเสริมความร่วมมือกับนานาประเทศ เพื่อรับประกันการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย และคุ้มครองสิทธิแรงงานตามมาตรฐานสากล

โอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พิพัฒน์ ยังได้กล่าวเชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมงาน Thailand Mega Fair 2023 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและบริการของไทยที่ใหญ่ที่สุดในซาอุดีอาระเบีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2566 ณ Arena Riyadh ซึ่งกระทรวงแรงงานจะเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย เพื่อแสดงตัวอย่างความสำเร็จของแรงงานไทยที่มีบทบาทในตลาดแรงงาน และมีคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยรัฐบาลไทยเปิดรับความร่วมมือและหุ้นส่วนที่จะเกิดขึ้นใหม่ เพื่อสร้างงานที่มีคุณค่า และความยุติธรรมทางสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Advertisment