กรมการจัดหางาน รับสมัครคนไทยทำงานมาเก๊า เงินเดือนสูงสุด 8 หมื่นบาท

มาเก๊า

กรมการจัดหางานรับคนไทยทำงานมาเก๊า รับสมัครถึง 12 มกราคม 2567 จำนวน 6 ตำแหน่ง 16 อัตราเงินเดือนสูงสุด 87,025 บาท ยื่นสมัครได้ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

วันที่ 4 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานมาเก๊า จำนวน 6 ตำแหน่ง 16 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 87,025 บาท ฟรีค่าเครื่องบินไป-กลับ อาหาร ช่วยจ่ายค่าที่พัก มีประกันสุขภาพ และสวัสดิการตามกฎหมาย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มกราคม 2567 ยื่นได้ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับนายจ้าง บริษัท Galaxy Entertainment Group ซึ่งประกอบกิจการโรงแรม กาสิโน และร้านอาหาร จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 16 อัตรา ได้แก่

พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า หัวหน้าบาร์ พนักงานต้อนรับลูกค้า วี.ไอ.พี. กัปตัน พนักงานนวด-ฝ่าเท้า และบาร์เทนเดอร์ อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 50,039-87,024 บาท โดยนายจ้างจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ

เมื่อทำงานสิ้นสุดสัญญาจ้าง ช่วยจ่ายค่าที่พักเดือนละ 500 เหรียญมาเก๊า จัดอาหารในช่วงเวลาทำงาน มีประกันสุขภาพ และสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานมาเก๊ากำหนด ซึ่งการรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง

คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจ่ายเพียงค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ได้แก่ ค่าถ่ายรูป ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และค่าสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่าย ประมาณ 5,500 บาท

โดยสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัคร” โดยยื่นใบสมัครทางอีเมล์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มกราคม 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นายสมชายกล่าวต่อไปว่า สำหรับตำแหน่งงาน และคุณสมบัติที่นายจ้างบริษัท Galaxy Entertainment Group ต้องการ จะต้องสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม สื่อสารภาษาจีนกลาง/จีนกวางตุ้งได้ดี มีบุคลิกภาพที่ดี ทำงานเป็นกะได้ และหากมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยทั้ง 6 ตำแหน่ง มีรายละเอียด ดังนี้

1. พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้าง 20,000 เหรียญมาเก๊า/เดือน หรือประมาณ 87,024 บาท

2. หัวหน้าบาร์ (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 18,000 เหรียญมาเก๊า/เดือน หรือประมาณ 78,322 บาท

3. พนักงานต้อนรับลูกค้า วี.ไอ.พี. 5 อัตรา ค่าจ้าง 16,000-18,000 เหรียญมาเก๊า/เดือน หรือประมาณ 69,619-78,322 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

4. กัปตัน จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 เหรียญมาเก๊า/เดือน หรือประมาณ 65,268 บาท

5. พนักงานนวด-ฝ่าเท้า เพศหญิง จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้าง 13,000 เหรียญมาเก๊า/เดือน หรือประมาณ 56,566 บาท

6. บาร์เทนเดอร์ จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้าง 11,500 เหรียญมาเก๊า/เดือน หรือประมาณ 50,039 บาท


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2245-1034 ในวันและเวลาราชการ หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน