เปิดรายชื่อ 12 ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2564

กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ปี 2564 จำนวน 12 คน มีครูสลา คุณวุฒิ -นพพล โกมารชุน- และอีก 10 คน 

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ปี 2564 จำนวน 12 คน ดังนี้สาขาทัศนศิลป์ 4 คน

 • นางวรรณี ชัชวาลทิพากร (ภาพถ่าย)
 • ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ (ภาพพิมพ์)
 • ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์ (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น)
 • นายมีชัย แต้สุจริยา (ทอผ้า)

สาขาวรรณศิลป์ 2 คน

 • นางนันทพร ศานติเกษม (นามปากกา ปิยะพร ศักดิ์เกษม)
 • นายวิชชา ลุนาชัย (นามปากกา ประชาคม ลุนาชัย)

สาขาศิลปะการแสดง 6 คน

 • ผช.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ (โนรา)
 • นายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ (เพลงโคราช)
 • นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง (นาฏศิลป์ไทย-โขน ละคร)
 • ศ.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร (ดนตรีสากล-ประพันธ์เพลงคลาสสิก)
 • นายสลา คุณวุฒิ (ดนตรีไทยสากล-ประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่ง)
 • นายนพพล โกมารชุน (ภาพยนตร์และละคร)

นายอิทธิพลกล่าวต่อว่า ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้รับสวัสดิการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ ค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลม เว้นแต่มีสิทธิเบิกจากหน่วยงานอื่น ให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อน

ถ้าเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ต่ำกว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้มีสิทธิเบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีกภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีงบประมาณ เงินช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย รายละไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง ค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริงรายละไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้ง

กรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพรายละ 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงรายละไม่เกิน 150,000 บาท เป็นต้น


ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2564 ทั้ง 12 คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ในวัน เวลา ตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ